Pred 200 rokmi ho odporúčali turistom, dnes Starý kláštor nepoznajú ani niektorí Piešťanci

Jedinečnú príležitosť obzrieť si najstaršiu dochovanú piešťanskú stavbu využili vo štvrtok desiatky ľudí. Záujem bol obrovský aj preto, že Starý kláštor je inak neprístupný.

Viedenský lekár, ktorý sa v Piešťanoch liečil v rokoch 1818 a 1820 odporúčal návštevníkom výlet k sakrálnemu objektu, v blízkosti ktorého bol pánsky majer. Aj v ďalšej publikácii o Piešťanoch z prvej polovice 19. storočia bol Starý kláštor spomínaný v rubrike Zábava a výlety.

V súčasnosti však k nemu turisti prichádzajú len výnimočne. Nepoznajú ho ani niektorí Piešťanci. Preto včera množstvo ľudí využilo príležitosť túto málo známu pamiatku navštíviť. Radnica ju sprístupnila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Starý kláštor sa nachádza na Detvianskej ulici č. 9, medzi rodinnými domami. O jeho histórii návštevníkom podujatia rozprával Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera. Práve v jeho hlavnej expozícii sú vystavené drobné nálezy – šperky, kovania, keramika, mince a tiež stavebný materiál z tohto gotického kostola.

Pomenovanie „kláštor“ sa do dnešných čias totiž dochovalo len prostredníctvom ústneho podania. Odborníci zatiaľ potvrdili iba existenciu kostola. Pokračovať v podrobnejších výskumoch nedovoľuje okolitá zástavba.

Napriek tomu už táto lokalita vydala množstvo vzácnych nálezov. V súvislosti s kláštorom sa traduje aj niekoľko povestí. Jedna z nich hovorí o Dievčenskej studni, ktorej voda mala zázračné účinky a je spájaná so zjavením sv. Štefana Uhorského.

Titulná fotka: Iveta Mucha Ondrášiková Text a foto: Martin Palkovič