Pôsobili v Piešťanoch templári?

Aj na túto otázku odpovie prednáška s názvom Tajomný Starý kláštor, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2018 o 16.30 hodine v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany (Kursalon). Vstup je voľný.

Prednáška je súčasťou cyklu s názvom Rozprávanie o… Jej ústrednou témou bude história najstaršej známej stavby v Piešťanoch. Ide o torzo gotického kostola na Detvianskej ulici, ktorého pomenovanie Starý kláštor sa do dnešných čias dochovalo len prostredníctvom ústneho podania.

Odborníci zatiaľ potvrdili iba existenciu kostola. Pokračovať v podrobnejších výskumoch nedovoľuje okolitá zástavba.

V súvislosti s kláštorom sa traduje niekoľko povestí. Jedna z nich hovorí o Dievčenskej studni, ktorej voda mala zázračné účinky a je spájaná aj so zjavením sv. Štefana Uhorského.

Podľa ďalšej legendy patril kláštor rádu templárov. Aj o tom, či to tak mohlo byť, bude štvrtková prednáška v Balneologickom múzeu Imricha Wintera.

V jeho expozícii sú vystavené drobné nálezy – šperky, kovania, keramika, mince a tiež stavebný materiál gotického kostola.

Vďaka modelu, ktorého autorom je Marek Kvetan, získajú návštevníci múzea predstavu ako unikátna piešťanská pamiatka vyzerala v druhej polovici 14. storočia.

Text: Martin Palkovič Foto: Balneologické múzeum I. Wintera