Spoznajte secesné pamiatky Piešťan

Pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje Balneologické múzeum Imricha Wintera komentovanú vychádzku po secesných pamiatkach na Kúpeľnom ostrove. Podujatie začína vo štvrtok 14. septembra o 16.00 h pred hotelom Thermia Palace. Vstup je voľný.

O piešťanskej secesii budú účastníkom vychádzky rozprávať Martin Kostelník a Vladimír Krupa z Balneologického múzea Imricha Wintera.

Hotel Thermia Palace a kúpeľný dom Irma patria k najvýznamnejším secesným pamiatkam na Slovensku. V tomto štýl boli postavené aj hotely Royal a Lipa, ktoré aktuálne chátrajú. Príkladom zrekonštruovanej budovy z tohto obdobia je Vila Alexander stojaca oproti nemocnici.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu prostredníctvom prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič