09.03.2017 # 09:26 # 09:26

Služby mesta budú čistiť ulice, treba preparkovať

Dokonalejšiemu vyčisteniu komunikácií často bránia zaparkované autá. Tento rok budú na to vodičov upozorňovať dopravné značky. V prípade ich nedodržania, hrozí aj pokuta.

Po zime je na cestách množstvo štrku a prachu. Služby mesta Piešťany (SMP) tieto nečistoty odstraňujú každoročne, ale nie vždy efektívne. Zavadzajú im zaparkované autá.

Problémom sa opakovane zaoberalo mestské zastupiteľstvo aj mestská rada. Po minuloročných upozorneniach prostredníctvom letákov použije mestská polícia tentoraz prenosné dopravné značenie. Jej náčelník Marcel Mihálik poslancov informoval, že súčasťou značiek bude tabuľka s informáciou, kedy treba auto preparkovať.

„Na vytypovaných uliciach a parkovacích plochách budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude doplnené dočasným dopravným značením,“ upresnil vedúci strediska údržby SMP Peter Fiala.

Čistenie má prebiehať vždy v čase od 8.00 do 11:00 h v týchto termínoch:

16. 3. A. Trajan – pravá strana :  kotolňa – otoč MHD
17.3. A. Trajan – pravá strana : otoč MHD – kotolňa
21.3. M. Bela – pravá strana : piváreň Kveta- otoč MHD
22.3. M. Bela – pravá strana : otoč MHD – kotolňa
28.3. Scherera – PT Univerzál – výstup na M. Bela
29.3. Scherera – výstup na M. Bela – PT Univerzál
4.4. Staničná – Žilinská – stanica
5.4. Staničná – Stanica – Žilinská
11.4. A. Dubčeka + Vážska
12.4. Brezová + Komenského + 8.mája

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

X