Riaditeľom služieb mesta sa stal Miroslav Procháska

Rodený Piešťanec má skúsenosti s riadením podobného podniku v Prievidzi. O tom, že sa stane riaditeľom Služieb mesta Piešťany rozhodli poslanci na základe návrhu primátora Miloša Tamajku.

Ten na zastupiteľstvo predložil troch kandidátov, ktorých mu odporučila výberová komisia. Pôvodne mala päť členov, na základe požiadavky poslaneckého zboru ju však doplnil o ďalších dvoch ľudí.

Kandidáti Peter Mihálik, Ľuboš Blaško a Miroslav Procháska sa prišli predstaviť osobne. Najviac otázok dostal posledný menovaný a následne za neho hlasovala väčšina zastupiteľstva.

Miroslav Procháska sa narodil v Piešťanoch, ale žije v Prievidzi, kde donedávna viedol tamojšie technické služby. Podľa vlastných slov prevzal túto spoločnosť pred štyrmi rokmi vo veľmi zlom stave a podarilo sa mu ju dostať do dobrej kondície.

Poslancom napríklad povedal, že vidí rezervy vo verejnom osvetlení, na ktoré majú Piešťany vyššie náklady ako Prievidza. Hovoril aj o verejnej zeleni, cintorínoch a parkovaní. Podieľal sa na zavedení platieb prostredníctvom SMS, aktuálne stojí prvá hodina parkovania v Prievidzi 30 centov. Toto mesto má najlacnejšie parkovanie na Slovensku a už v prvom roku dosahovala táto služba mierny zisk.

Dôvodom, prečo už nie je konateľom tamojších technických služieb, je podľa jeho slov „politická realita“ po komunálnych voľbách.

Poslanci pred zvolením Miroslava Prochásku odvolali doterajšiu riaditeľku Služieb miesta Piešťany Annu Klimekovú, ktorá bola v tejto funkcii dočasne.

Text a foto: Martin Palkovič