Riaditeľku Služieb mesta Piešťany volili tajne, stane sa ňou Hana Dupkaničová

Lepšia údržba zelene, systémovejšie kosenie aj obnova verejného osvetlenia. To sú niektoré z cieľov budúcej šéfky najväčšej mestskej príspevkovej organizácie. Dátum jej nástupu do funkcie zatiaľ nie je známy.

Poslancom sa dnes na mestskom zastupiteľstve predstavili traja kandidáti na funkciu riaditeľa Služieb mesta Piešťany, ktorých odporučila výberová komisia – Hana Dupkaničová, Jaroslav Janeček a Andrej Cimbalík. Na návrh Martina Cifru rozhodovali poslanci v tajnom hlasovaní. Nadpolovičnú väčšinu získala hneď prvá kandidátka.

Najväčším nedostatkom v doterajšom fungovaní organizácie bola podľa jej názoru zlá spolupráca medzi jednotlivými strediskami. „Z pohľadu občana je buď podhodnotené množstvo pracovníkov alebo absentuje vedenie, ktoré by dokázalo týchto pracovníkov prinútiť pracovať efektívnejšie, tak aby boli ich výsledky aj vidieť,“ povedala Hana Dupkaničová. Výsledky ich práce sú podľa nej na horšej úrovni ako pred pár rokmi.

Najúspešnejšia kandidátka aktuálne pracuje na odbore starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Piešťany a je tiež členkou komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie. Členstva v komisii sa podľa vlastných slov vzdá, nakoľko by išlo o konflikt záujmov. Ďalej povedala, že bola oboznámená s výškou mzdy, ktorú by mala vo funkcii riaditeľky dostávať, takže by nemali vzniknúť podobné problémy ako u jej predchodcu.

Termín nástupu do funkcie nekonkretizovala, pretože o ňom ešte nehovorila s primátorom ani s prednostom okresného úradu a šéfom svojho odboru.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia