Radnica zatvorila škôlku, nebola skolaudovaná

Materskú škola na Ružovej ulici, ktorá minulý rok prešla rekonštrukciou, bude dočasne zatvorená. Kedy sa do nej budú môcť deti vrátiť, nie je zatiaľ známe.

„Mesto Piešťany sa ako zriaďovateľ rozhodlo dočasne zatvoriť MŠ Ružová, nakoľko užívanie budovy materskej školy bolo povolené bývalým vedením radnice bez riadnej kolaudácie,“ informovala dnes radnica na svojej web stránke. Ako dlho budú musieť rodičia nechať svoje deti doma, nie je v ozname uvedené.

„Súčasné vedenie radnice situáciu urýchlene rieši a vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol protiprávny stav odstránený v čo najkratšom možnom termíne.“

Rodičov o situácii informoval primátor Peter Jančovič na rodičovskom združení vo štvrtok 24. januára. Požiadal ich o trpezlivosť a poďakoval za porozumenie.

Materskú školu na Ružovej ulici začali opravovať začiatkom letných prázdnin. Stavebné práce mohli podľa zmluvy trvať až rok, deti sa však na jeseň do opravených priestorov vrátili. Až teraz vyšlo najavo, že stavba nebola skolaudovaná.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu vyhrala firma Hílek a spol. za ponúknutú sumu 358 187 eur. Neskôr bola cena dodatkom zvýšená na 385-tisíc eur.

Súčasťou projektu bolo zateplenie fasády aj strechy, výmena rozvodov, okien, svietidiel, vyregulovanie systému vykurovania, dobudovanie vzduchotechniky a vytvorenie nových odkvapových chodníkov.

Mesto na tento účel získalo finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Opravená mala byť za ne aj materská škola na Považskej ulici. Víťaz verejného obstarávania však so stavebnými prácami nezačal, škôlka je prázdna a deti, ktoré ju mali navštevovať, chodia do budovy materskej školy na Valovej ulici.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto / Credit: Jose Fontano