Radnica vyhlásila výberové konanie na riaditeľa Služieb mesta Piešťany

Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a trojročná prax v riadení. Žiadosť o účasť na výberovom konaní treba poslať do 6. februára.

Predchádzajúci riaditeľ Služieb mesta Piešťany Ernest Jančina odišiel na vlastnú žiadosť krátko pred nástupom nového primátora. Poslanci potom dočasne poverili riadením tejto organizácie ekonómku Annu Klimekovú, ktorá taktiež plánuje odísť do dôchodku.

Mestský úrad musí podľa zákona vyhlásiť na tento post výberové konanie. Víťaza na základe návrhu primátora menuje zastupiteľstvo. Malo by sa tak stať na marcovom zasadnutí.

Kvalifikačné predpoklady nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany sú nasledovné: vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa, aspoň trojročná prax v riadení, komunikatívnosť, práca s PC, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie podrobnosti sú prístupné na web stránke mesta.