16.03.2016 # 07:55 # 07:55

Radnica vyhlásila konkurz na miesto riaditeľa ZŠ Mojmírova

Úspešný kandidát musí mať vysokoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov pedagogickej praxe aj príslušnú atestáciu. Mesto, ktoré je zriaďovateľom Základnej školy na Mojmírovej ulici, prijíma žiadosti do 18. apríla.

Ďalšími kritériami, ktoré musí úspešný kandidát splniť, sú ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia základnej školy, znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov. Okrem toho musí predložiť návrh koncepcie rozvoja základnej školy.

Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podrobné informácie nájdu záujemcovia na web stránke Mesta Piešťany.

Zdroj: piestany.sk

X