Radnica plánuje zvýšiť aj daň z nehnuteľností

Podľa zverejneného návrhu má od januára narásť poplatok za všetky stavby okrem domov a bytov. Ak zmenu schváli zastupiteľstvo, o 20 centov viac budú za každý meter štvorcový platiť majitelia garáží, chát, skleníkov aj priemyselných stavieb.

„K návrhu upraviť výšku sadzieb dane z nehnuteľností nás viedlo niekoľko dôvodov. Jedným z hlavných je snaha o udržanie nastoleného štandardu mesta Piešťany v poskytovaní verejnoprospešných služieb, kultúrnych, športových, sociálnych, vzdelávacích. Taktiež verejné osvetlenie, opravy a údržby ciest a chodníkov, údržba zelene, čistota verejných priestranstiev sú služby, ktoré vnímame ako samozrejmosť,“ píše radnica v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Pri pozemkoch chce mesto zvýšiť sadzbu dane o 0,05%. Zvýšenie sa netýka záhrad, zastavaných plôch a nádvorí.

Napríklad za stavebný pozemok v katastrálnom území Piešťany je aktuálne platná sadzba 1% z hodnoty určenej mestským nariadením, v tomto prípade 46,47 eur/m2. Majiteľ stavebného pozemku s výmerou 500 m2 zaplatil v tomto roku mestu 232,35 eur, ak navrhované zmeny schvália poslanci, v roku 2020 bude povinný zaplatiť 243,97 eur.


Čítajte aj: Mesto chce zaviesť poplatok za rozvoj, dom s rozlohou 100 m2 by stál 120 eur


Pri dani za stavby návrh nepočíta s úpravou sadzby za domy a byty. Pri ostatných stavbách (garáže, chaty, skleníky, priemyselné stavby) navrhuje radnica zvýšenie o 20 centov za každý meter štvorcový.

Aktuálne platná sadzba za samostatne stojacu garáž v katastri Piešťan je 0,90 eur/m2. Jej majiteľ tento rok zaplatil 18 eur a v nasledujúcom roku to bude 22 eur, pretože v prípade súhlasu poslancov sadzba stúpne na 1,10 eur/m2.

Zastupiteľstvo sa bude návrhom zvýšenia dane z nehnuteľnosti zaoberať vo štvrtok 12. decembra. Súčasťou rokovania bude aj schvaľovanie mestského rozpočtu na budúci rok.

Text a foto: Martin Palkovič