Proti výrubu stromov na Štúrovej spisujú petíciu

Iniciátori petičnej akcie chcú zachrániť aspoň časť z líp, ktoré majú byť odstránené pri rekonštrukcii ulice v centre Piešťan. Len v utorok, v deň jej spustenia, podpísalo internetovú petíciu vyše sto ľudí.

V rámci rekonštrukcie Štúrovej ulice má byť vyrúbaných až 15 stromov. Viaceré z nich sú veľmi blízko rodinných domov, niektoré podľa zamestnancov mestského úradu rastú na inžinierskych sieťach. Najmenej dva však musia byť odstránené kvôli miestam na parkovanie.

„Prosím ľudia pomôžte, chcú nám tu vypíliť naše národne stromy, 60-80-ročné zdravé lipy kvôli novému chodníku a ceste, veríme, že sa dá chodník aj cesta urobiť aj tak, že sa stromy obídu. Vo svete, v iných mestách si ľudia stromy vážia, vážme si aj my a skúsme ich zachrániť,“ píšu iniciátori petície zverejnenej na tejto adrese. Dodávajú, že im ide o stromy na južnej strane ulice, pozdĺž parku.

Na viacerých lipách visia letáky, ktoré upozorňujú na dôležitosť stromov. Radnica vyrúbané jedince plánuje nahradiť kultivarmi, ktoré sú vhodnejšie do mestského prostredia.

Na rekonštrukciu Štúrovej ulice, ktorá je vo veľmi zlom stave, má samospráva v rozpočte 200-tisíc eur. Termín začiatku stavebných prác nie je zatiaľ známy. Aktuálne prebieha stavebné konanie, potom musí nasledovať verejné obstarávanie dodávateľa.

Text a foto: Martin Palkovič