Na Šturovej ulici chcú vyrúbať vyše 60-ročné lipy

Pravdepodobne až 15 stromov bude musieť ustúpiť rekonštrukcii ulice v centre Piešťan, ktorú pripravuje radnica. V rozpočte je na tento účel vyhradených 200-tisíc eur.

Mesto chce komunikáciu, ktorá je v dezolátnom stave, opraviť ešte v tomto roku. Objavili sa však hlasy proti plánovanému výrubu stromov. Aktuálne prebieha stavebné konanie.

Štúrova má byť opravená takmer v celej dĺžke – od kruhovej križovatky s Námestím 1. mája až po križovatku so Štefánikovou ulicou. „Malo by prísť k výrubu 15 stromov. Dva nebudú vyrúbané a dva budú presadené,“ povedala na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vedúca oddelenia stavebných služieb mestského úradu Alena Horešová.

Podľa nej budú odstránené stromy, ktoré rastú na inžinierskych sieťach alebo narušujú statiku domov. „Boli sme v jednom dome, kde vnútri majú korene z lipy,“ dodala A. Horešová.

Radnica mala dva varianty realizácie toto projektu. Prvý počítal s kolmými parkovacími miestami pri parčíku za telocvičňou gymnázia. Na úkor zelenej plochy by sa tam zmestilo jedenásť automobilov.

Komisia pre životné prostredie s tým nesúhlasila a priklonila sa k variantu s pozdĺžnym státím. Počet parkovacích miest sa preto v tejto lokalite nezvýši.

Podľa Aleny Horešovej však príde k odstráneniu dvoch stromov, ktoré by v prípade realizácie prvého variantu nemuseli byť vyrúbané. Z toho vyplýva, že najmenej dve lipy ustúpia automobilom.

Vo svete je pritom trend opačný, mestá sa snažia vytláčať vozidlá zo svojich centier. Piešťany majú tendenciu stavať parkovacie miesta aj na úkor zelene.

Problém s parkovaním je na Štúrovej ulici najmä popoludní, keď rodičia prichádzajú pre svoje deti do Základnej umeleckej školy. Autá často stoja aj v páse, ktorý je určený pre cyklistov. Ide pritom o porušenie predpisov.

Štúrova ulica má zostať jednosmernou aj po rekonštrukcii, cyklistický pás bude viesť v protismere ako doteraz.

Text a foto: Martin Palkovič