Priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca mesiaca

Do konca januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Psíčkarom vlani zanikla povinnosť platiť za psa začiatkom roka. Čiastkové daňové priznanie však musia podať pri každej zmene.

Mesto na svojej web stránke upozornilo, že daňovníci budú mať na základe rozhodnutia ministerstva financií spoločné tlačivá pre právnické aj fyzické osoby. Tie sú k dispozícii v klientskom centre mestského úradu aj na referáte daní a poplatkov.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára. Túto povinnosť ma každý, kto v priebehu roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2014.

„Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2015 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2015 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,“ informovala radnica.

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každý, kto má v Piešťanoch trvalý alebo prechodný pobyt. Túto povinnosť majú aj ľudia užívajúci byt, nebytový priestor alebo iný objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, sadom a podobne.

Túto daň môže radnica znížiť alebo odpustiť. Napríklad vtedy, ak sa daňovník celý rok zdržiava v zahraničí. V takom prípade však musí vrátiť zbernú nádobu.

Čiastkové daňové priznanie na psa, musí jeho majiteľ podať pri každej zmene (úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk