Prímestské autobusy zdarma pre seniorov 70+ a so zľavou pre ľudí nad 62 rokov

Po vybavení si čipovej karty dopravcu a uhradení poplatku 5 eur nebudú musieť ľudia nad 70 rokov za prímestské autobusy v Trnavskom kraji platiť. Vytvorenie novej tarifnej skupiny schválilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavská župa avizuje zavedenie integrovaného dopravného systému na svojom území. V súlade s tým vznikne nová tarifná skupina cestujúcich nad 70 rokov, ktorí doteraz platili 20 centov za každých začatých 25 km cesty prímestským autobusom. Od 1. júla budú cestovať zadarmo. Podmienkou je vybavenie čipovej karty a úhrada ročného poplatku 5 eur.

„Podmienkou využívania bezplatnej prepravy pre osoby nad 70 rokov veku je nahratie tzv. Senior pasu TTSK na dopravnú (čipovú) kartu, ktorú si cestujúci vybaví u dopravcu a to predložením svojho platného dokladu totožnosti. Následne cestujúci zaplatí ročný prolongačný poplatok vo výške 5 eur a celý rok cestuje v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy bezplatne,“ informoval Trnavský samosprávny kraj.

Ľudia nad 62 rokov budú po novom cestovať s 25% zľavou. Doteraz museli uhradiť plnú výšku cestovného. Župa odhaduje, že zavedenie tejto zľavy ju bude ročne stáť 275-tisíc eur.

Poslanci tiež schválili nízkouhlíkovú stratégiu, ktorú Trnavský samosprávny kraj prijal ako prvý spomedzi krajov. Navrhuje opatrenia na zníženie emisií CO2, a to až o 40 % do roku 2030. Strategický dokument, vznikol s podporou z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 274-tisíc eur, obsahuje odporúčania na zavádzanie procesov dekarbonizácie.

„Znižovanie produkcie skleníkových plynov môžeme dosiahnuť aj vďaka využívaniu verejnej dopravy. Schválili sme zmenu k 1. júlu tohto roka, ktorou sa zosúladia tarifné skupiny v prímestských autobusoch. Cestujúci s vekom nad 62 rokov budú mať nárok na zľavu 25 %. Navyše sme sa rozhodli schváliť bezplatnú prepravu pre ľudí vo veku nad 70 rokov, ktorí sa v súčasnosti prepravujú za 20 centov za každých začatých 25 km. Preukazovať sa budú Senior Passom vydávaným dopravcami,“uviedol župan Jozef Viskupič.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič