Povedzte radnici, čo treba spraviť

Piešťanci aj tento rok môžu rozhodnúť, na aký účel samospráva minie časť svojho rozpočtu. Poslanci na to vyhradili 20-tisíc eur, rovnako ako vlani.

Štatút participatívneho rozpočtu, ktorým sa vo februári bude zaoberať mestské zastupiteľstvo, je podobný ako minulý rok. Prostredníctvom formulára na web stránke mesta môžu ľudia prihlásiť svoje nápady. Nasledovať bude elektronické hlasovanie a potom realizácia.

Vďaka particpatívnemu rozpočtu majú Piešťany od minulého roka napríklad verejnú cyklopumpu v centre, ping-pongové stoly v mestskom parku a priestory materského centra Úsmev sú po novom bezbariérové.

Svoje nápady môže posielať každý, kto má trvalý pobyt v Piešťanoch a je starší než 16 rokov. Môžu byť zamerané na rôzne oblasti – dopravu, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúru, sociálnu starostlivosť, voľnočasové aktivity, vzdelávanie, životné prostredie a podobne.

V prípade schválenia štatútu participatívneho rozpočtu mestským zastupiteľstvom bude možné návrhy posielať od 10. marca do 17. apríla. Predpokladaný termín začiatku internetového hlasovania je 1. máj.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič