Materské centrum Úsmev je po novom bezbariérové

Projekt participatívneho rozpočtu, ktorého predmetom boli bezbariérové úpravy materského centra Úsmev získal v hlasovaní občanov najväčší počet hlasov – 366. V kategórii Veľké projekty do 5 000 eur skončil na prvom mieste.

Iniciátori projektu počítali so stavebnými úpravami vstupných priestorov, ktorý má slúžiť najmä mamičkám s kočíkmi, ale aj deťom so špeciálnymi problémami, pre ktoré je bezbariérovosť nevyhnutná. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie bezbariérovej toalety.

Ku koncu roka 2016 bol projekt uskutočnený. V rámci exteriéru bola vymenená kovová vstupná mreža za plastové bezpečnostné vchodové dvere a vybudovaná bezbariérová nájazdová rampa.

Vo vstupných priestoroch objektu bola podlaha tepelne zaizolovaná a poterom navýšená do úrovne okolitých miestností, boli odstránené pôvodné dvojkrídlové dvere vrátane zárubne a osadená nová zárubňa s dverným krídlom. Takisto bol domurovaný otvor vrátane armovacích prác a omietky.

V objekte boli aj odstránené prahy dverí a vymenené dverné krídla. Pôvodné PVC bolo odstránené a nahradené novým.

Práce, ktoré realizovala firma Statikstav s.r.o.  Stáli 4 952 eur. V roku 2017 pribudne k nájazdovej rampe aj bezpečnostné zábradlie.

Text a foto: piestany.sk