Štartuje štvrtý ročník Participatívneho rozpočtu trnavskej župy

V stredu 31. augusta 2022 Trnavský samosprávny kraj spustil už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu. Zmyslom tejto iniciatívy je finančne podporiť občianske a komunitné projekty vo všetkých okresoch župy. Občianske združenia a fyzické osoby môžu svoje nápady prihlásiť do 31. októbra 2022.

„Úspešne sme zaviedli participatívny rozpočet v trnavskej župe. Jeho predchádzajúce tri ročníky ukázali, že sa v našom kraji nachádza veľa aktívnych jednotlivcov a združení, ktorým záleží na zlepšovaní svojho bezprostredného okolia. O rozdelení štvrť milióna eur medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty budú môcť rozhodovať aj obyvatelia kraja. Miernymi zmenami prešli zásady a výzva participatívneho rozpočtu. Pripravili sme ich v spolupráci s aktivistkami z tímu Potvorkyne, ktoré zvíťazili v Kiratone s nápadom na zlepšenie kvality projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Po úvodnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok o 9:00 hodine prostredníctvom platformy Webex, budú počas septembra a októbra prebiehať koordinačné stretnutia so záujemcami o finančný príspevok na realizáciu projektov. Uskutočnia sa v 14 mestách a obciach Trnavského kraja. Zoznam koordinačných stretnutí aj link na avizované online stretnutie bude zverejnený na webovej stránke www.tvorimekraj.sk alebo na facebookovej stránke participatívneho rozpočtu.

„V prvej fáze zorganizujeme online informačné stretnutie, na ktorom odprezentujeme podrobnejšie informácie o možnostiach uchádzať sa o dotáciu z participatívneho rozpočtu. Následne chystáme 14 stretnutí v obciach a mestách. Všetky prihlásené projekty prejdú administratívnou kontrolou. Následne budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 %. Tento rok sme zvýšili zastúpenie občianskej spoločnosti vo fórach o jedného člena. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú, tak ako každý rok, obyvatelia Trnavského kraja v elektronickom hlasovaní. To prebehne na prelome decembra a januára. Víťazné projekty sa budú realizovať na budúci rok, pričom každý z nich podporíme sumou až do výšky 5-tisíc eur,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov a aktuálne informácie o štvrtom ročníku rozpočtu.

Za predchádzajúce tri ročníky bolo prerozdelených celkovo 750-tisíc eur, vďaka čomu sa zrealizovalo 167 projektov. V hlasovaní verejnosti bolo odovzdaných celkovo 161-tisíc hlasov obyvateľov kraja. V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy bolo podporených 54 projektov, ktorých realizácia aktuálne prebieha. V tomto roku sa v okrese Skalica realizuje aj projekt Zmyslová telocvičňa pre deti s neuro-vývinovou poruchou ako autizmus či aspergerov syndróm. Napríklad v hlohoveckom okrese získal podporu projekt občianskeho združenia Samaria s názvom Šach pre všetkých. Finančne podporený bol aj projekt SOS pre huculského koňa v okrese Dunajská Streda.