Pouličné umenie z Kolonádového mosta nezmizne

Poslanci schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o voľných pouličných aktivitách. Najzásadnejšou zmenou je, že umelci sa budú musieť vopred ohlásiť mestskému úradu.

Poslanci na dnešnom(18. 3.) online rokovaní mierne pozmenili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bude radnica regulovať umelecké aktivity v uliciach Piešťan. Účinkujúci na základe týchto zmien budú môcť primeraným spôsobom používať ozvučovaciu techniku na Winterovej ulici, v Sade A. Kmeťa a na Námestí slobody. To podľa doteraz platnej mestskej legislatívy nebolo dovolené.

Zmenou oproti pôvodnému návrhu je aj zaradenie Kolonádového mosta do zoznamu verejných priestranstiev, na ktorých môžu umelci vystupovať. Predkladateľka nariadenia Drahomíra Moretová počas diskusie povedala, že zámerom radnice nebolo zakázať pouličné aktivity na tomto mieste. Podľa jej slov by umelci mohli na Kolonádovom moste aj naďalej vystupovať, ale až po dohode so zástupcami Mestskej knižnice mesta Piešťany a Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Piešťany. Knižnica čoskoro v priestoroch Kolonádového mosta otvorí Piešťanské informačné centrum a MsKS tam bude prevádzkovať galériu.

Na základe poslaneckého návrhu zostáva Kolonádový most medzi verejnými priestranstvami, na ktorých je možné voľné pouličné aktivity vykonávať.

Zastupiteľstvo týmto spôsobom vyhovelo dvom námietkam zahrnutým v petícii proti tomuto nariadeniu. Iniciátori podpisovej akcie tiež namietali povinnosť ohlasovať vystúpenia. Na základe schváleného nariadenia ju budú mať. Oznámenie s identifikačnými údajmi, obsahovým zameraním vystúpenia, časom a miestom konania budú musieť doručiť na Mestský úrad Piešťany najneskôr deň vopred.

Text a foto: Martin Palkovič