Poslanci schválili poplatok za rozvoj

Predpokladaný výnos z nového druhu dane je podľa návrhu mestského rozpočtu na budúci rok 50-tisíc eur. Výšku výnosu ovplyvnia najmä veľké investície.

Súhlasili všetci

Za každý meter štvorcový novej stavby nad 60 m2 budú investori od 1. januára 2020 piešťanskej samospráve platiť poplatok za rozvoj. Zastupiteľstvo dnes schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré tento poplatok zavádza od 1. januára 2020. Hlasovali zaň všetci prítomní poslanci.

Za každý začatý meter štvorcový stavby na bývanie s rozlohou nad 60 m2 zaplatí investor 3 eurá už po vydaní stavebné povolenia. Pri rodinnom dome s výmerou 100 m2 je teda poplatok 120 eur (100-60=40 m2; 40×3=120 eur).

Pri priemyselných stavbách (a stavbách na využívaných na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu) je schválená sadzba 15 eur. Poplatok 10 eur za meter zaplatia investori stavieb využívaných na pôdohospodársku produkciu, skleníkov, stavieb pre vodné hospodárstvo, stavieb na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť.

Výšku a použitie výnosu musia zverejniť

Poslanci tiež súhlasili s tým, aby radnica zverejnila informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití. Návrh mestského rozpočtu na rok 2020 počíta s výnosom 50-tisíc eur z tohto poplatku.

Podľa platnej legislatívy môže byť tento výnos použitý na kapitálové výdavky a to na zariadenia starostlivosti o deti a zdravotnícke zariadenia, na sociálne bývanie, úpravu zelene, miestne komunikácie, osvetlenie alebo na opatrenia s cieľom zadržania vody v území a zmierňovanie zmeny klímy.

Peniaze môže priniesť Therme park

V rámci diskusie o poplatku za rozvoj sa niektorí poslanci primátora Petra Jančoviča pýtali, prečo ešte nepodpísal územné rozhodnutie pre Therme park pri poliklinike.

Ide o jeden z projektov, z ktorého by mohlo mesto v roku 2020 získať nemalé finančné prostriedky v rámci výberu poplatku za rozvoj.

Primátor odpovedal, že okresný úrad v sídle kraja aktuálne posudzuje, či môže byť dočasné parkovisko prti Therme parku umiestnené pod plánovaným južným obchvatom Piešťan. Poslanci mu v zápätí hlasovaním odporučili, aby v tejto veci neodkladne konal s odkazom na to, že by mal územné rozhodnutia pre Therme park podpísať.

Text a foto: Martin Palkovič