Žaloba pre akvapark? Primátor nechce parkovisko pod obchvatom

Spoločnosť Z-group, ktorá plánuje stavať akvapark neďaleko piešťanskej polikliniky, stále nemá územné rozhodnutie. Primátor Peter Jančovič ho nepodpísal kvôli dočasnému parkovisku, ktoré má byť pod plánovaným obchvatom.

Dočasné parkovisko je pre radnicu neakceptovateľné

Cez areál Therme parku, ktorého predpokladaná návštevnosť počas letnej sezóny je 2 200 ľudí denne, môže v budúcnosti prechádzať južný obchvat Piešťan. Investor nechal v tejto časti svojho pozemku naprojektovať dočasné parkovisko, ale s takýmto riešením nesúhlasí primátor Peter Jančovič. Bez jeho podpisu nevydá stavebný úrad územné rozhodnutie.

„Nemyslíme si, že stavať dočasné parkovisko je dobrý nápad, takýto veľký objekt by nemal byť schválený bez trvalého parkovania,“ povedal primátor na septembrovom rokovaní zastupiteľstva.

Podľa zástupcu spoločnosti Z-group Vlastimila Semelu územné rozhodnutie doteraz nepodpísal, napriek tomu, že investor má všetky požadované dokumenty.

„Museli sme zastaviť práce na projekte pre stavebné povolenie a zvažujeme žalobu na mesto Piešťany,“ hovorí V. Semela.

Koncom marca stavebný úrad prerušil územné konanie s tým, že Z-group musí doložiť rozhodnutie na výrub drevín, povolenie k odberu podzemnej vody aj stanovisko Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) k projektovej dokumentácii. Župa v ňom proti dočasnému parkovisku nenamieta, ale rozhodnutie necháva na Meste Piešťany.

„Výstava preložky cesty II/499 a nové premostenie rieky Váh je technicky a ekonomicky veľmi náročná stavba. Keďže v súčasnosti neprebiehajú ani prípravné práce pre túto aktivitu, dočasné využitie priestoru koridoru považujeme za možné. Trnavský samosprávny kraj ako obstarávateľ regionálnej územnoplánovacej dokumentácie nenamieta voči dočasnému využívaniu územia, ale zároveň ponecháva dočasné využívanie územia na rozhodnutí Mesta Piešťany,“ píše vo svojom stanovisku TTSK a upozorňuje, že v prípade výstavby obchvatu bude potrebné dotknutý priestor uvoľniť.

Odpoveď na list, v ktorom Z-group upozorňuje na možnosť žaloby, poslala radnica 30. októbra. Investora žiada o predloženie alternatívneho riešenia. Primátor Peter Jančovič v ňom zdôvodňuje nepodpísanie rozhodnutia o umiestnením stavby tým, že „predložené riešenie nárokov statickej dopravy je z dôvodu výhľadovej trasy južného obchvatu mesta navrhované ako dočasné, čo považujeme z hľadiska budúceho účelu užívania stavby, t. j. celého areálu termálneho parku a hotela v jeho navrhovanom rozsahu za neakceptovateľné riešenie.“

Obchvat cez Lodenicu je v nedohľadne

Podľa aktuálneho územného plánu bude stáť estakáda južného obchvatu medzi reštauráciou Lodenica a Piešťanským pivovarom ŽiWell. V prípade realizácie tohto zámeru sa preto nenávratne zmení lokalita, ktorú obyvatelia i návštevníci Piešťan využívajú na rekreačné účely. Nová komunikácia by síce odľahčila Krajinský most od tranzitnej dopravy, ale presunula by ju do okolia Lodenice.

Tento zámer má už desiatky rokov, ale je finančne náročný a preto stále nepatrí medzi priority. Peniaze na jeho realizáciu musí hľadať Trnavský samosprávny kraj, ktorý je správcom ciest II. triedy.

V roku 2011 sa uskutočnili rokovania zástupcov župy a ministerstva dopravy o možnosti preklasifikovať plánovaný južný obchvat na cestu I. triedy. Proti boli zástupcovia štátu, ktorý by bol v takom prípade investorom celého projektu. Odvtedy sa projekt nikam nepohol. TTSK nezačal ani s prípravou podkladov na územné rozhodnutie.

Výstavbe musí prechádzať majetkové vysporiadanie pozemkov, ktoré majú len v katastri Piešťan veľké množstvo vlastníkov. Proti obchvatu by pravdepodobne protestovali obyvatelia nových štvrtí, ktoré v tejto časti mesta za posledné roky vznikli.

Zdroj: facebook.com/juzny-obchvat-piestan

Pred voľbami začali stavať siete

Therme park má mať 2 200 metrov štvorcových vodnej plochy. Vo vnútri je naplánovaný 50 metrový bazén, ale s nepravidelným tvarom, takže neuspokojí potreby športovcov. Tým má slúžiť vonkajšia 50-tka.

Výstavba akvaparku medzi poliklinikou a Lodenicou bola v roku 2014 jedným z hlavných predvolebných sľubov Miloša Tamajku. Ako primátor sa zasadil o to, aby nebola prijatá vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá mala zmeniť rozsah ochrany zdrojov prírodnej liečivej vody.

Na konci jeho funkčného obdobia sa spoločnosť Z-group zaviazala v rámci výstavby akvaparku rozšíriť a zrekonštruovať komunikáciu na Rekreačnej ulici – a to od križovatky s Bratislavskou cestou. Tiež má postaviť kruhový objazd na miestne súčasnej križovatky s Hlbokou ulicou.

Doteraz nechala zrealizovať iba pár metrov inžinierskych sietí. Ich výstavbu krátko pred komunálnymi voľbami slávnostne zahájil vtedajší primátor M. Tamajka.

Vlastníkom akciovej spoločnosti Z-group so sídlom v Novom Meste nad Váhom je Zdeněk Zemek – český miliardár, ktorý podniká v oblasti autobusovej dopravy, hutníckeho priemyslu a cestovného ruchu. Kúpeľníctvu sa venuje v Luhačoviciach, Mariánskych Lázňach a Velkých Losinách.

Jeho synovia boli v súvislosti s kauzou fotovoltaických elektrární odsúdení na takmer 7 rokov odňatia slobody. Zdeněk Zemek tvrdí, že sú nevinní.

Text a foto: Martin Palkovič