Poslanci prelomili veto primátora, Bytový podnik chcú mať pod dohľadom

Na návrh poslankyne Ivety Babičovej mestské zastupiteľstvo opätovne schválilo dve uznesenia, ktoré pretým primátor Miloš Tamajka nepodpísal. Tie budú teraz platiť napriek jeho nesúhlasu.

Na prelomenie primátorského veta sú potrebné dve tretiny hlasov všetkých poslancov. Tie sa v zastupiteľstve našli vo štvrtok 16. marca, keď za opätovné prijatie dvoch uznesení zdvihlo ruky 18 poslancov. Platnosť takto potvrdených uznesení primátor nemôže pozastaviť.

Na základe prvého z nich môže konateľ Bytového podniku Piešťany podpisovať zmluvy nad 50-tisíc eur iba so súhlasným stanoviskom zastupiteľstva. Jeho kompetencie v oblasti nakladania s majetkom tejto mestskej firmy budú preto po novom do istej miery obmedzené. Týka sa to aj uzatvárania zmlúv na dodávku energií v súvislosti s výrobou tepla.

Na základe druhého uznesenia musí mestský úrad pripraviť aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby najdôležitejšie rozhodnutia ohľadom majetku BPP schvaľovali a kontrolovali poslanci.

Podľa Miloša Tamajku nie sú tieto dve uznesenia v súlade s Obchodným zákonníkom. Preto ich odmietol podpísať a na prelomenie jeho veta bola potrebná kvalifikovaná väčšina poslancov.

Napätie v zastupiteľstve okolo Bytového podniku Piešťany vzniklo koncom decembra minulého roka, keď sa valným zhromaždením tejto mestskej firmy stal primátor, ktorý odvolal dlhoročnú konateľku Evu Kollárikovú a nahradil ju radničným právnikom Pavlom Vermešom. Z dozornej rady musel odísť poslanec Martin Cifra, jej novým členom bol menovaný Matúš Kromholc.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič