Poškodená bronzová socha Ľudovíta Wintera sa vráti na Kolonádový most

Dielo je aktuálne v ateliéri autora, ktorý realizuje opravu. Náklady uhradí firma, ktorej zamestnanci sochu Ľudovíta Wintera poškodili.

„Po zdĺhavých rokovaniach so spoločnosťou Swietelsky Slovakia, ktorej pracovníci v novembri 2020 sochu pri pokuse o prevoz poškodili, dospeli všetky dotknuté strany k dohode. Zdržanie bolo spôsobené pandemickou situáciou i časovo náročným schvaľovacím procesom náhrady škody. Spoločnosť Swietelsky Slovakia sa dohodou o urovnaní zaviazala uhradiť náklady na opravu sochy, ktoré boli vyčíslené na 10 300 eur,“ informovalo občianske združenie ProWinter prostredníctvom tlačovej správy.

Poškodenie bolo spôsobené tým, že manipulant pred dvíhaním sochy neprerušil rezom kotviace kolíky – nerezové závitové tyče o priemere 12 mm, ktoré dielo fixne spájali so základmi chemickou kotvou. Pri vyvinutí väčšej dvíhanej sily došlo k zlomom konštrukcie lavičky na viacerých miestach v oblasti zvarov ako aj k deformáciám niektorých častí, ktoré je potrebné vymeniť.

Oprava si vyžaduje rozobratie sochy na jednotlivé časti tak, aby bolo možné poškodenú časť sochy – lavičku uviesť do pôvodného stavu. Nakoľko pri pokuse o premiestnenie sochy boli zvary na konštrukcii lavičky vystavené neadekvátnej sile tlaku, je nutné všetky miesta zvarov otvoriť a opätovne zvariť. Tiež je potrebné vyhotoviť nové náhradné kusy poškodených častí lavičky.

Socha sa aktuálne nachádza v ateliéri autora Mgr. art. Romana Hrčku, ktorý realizuje jej opravu. Predpokladaný čas trvania prác je 2 – 3 mesiace. Zámerom členov občianskeho združenia ProWinter i autora sochy je osadiť opravené dielo na Kolonádový most do začiatku letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.

Zdroj: Tlačová správa – ProWinter