15.03.2017 # 08:34 # 08:34

Piešťany hľadajú „vychytávky“ – podeľte sa o svoje nápady

Piešťanci môžu opäť rozhodnúť, ako samospráva naloží s malou časťou mestského rozpočtu na tento rok. Zastupiteľstvo vyčlenilo na partitívny rozpočet 20 tisíc eur. Vlani vďaka tomu pribudli v parku pingpongové stoly aj verejná cyklopumba na Námestí slobody.

Každý, kto má podobný nápad, môže vyplniť internetový formulár zverejnený na web stránke mesta. „Musí však ísť o kapitálové výdavky, teda o výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku,“ upozorňuje radnica.

Nápady môžu byť zamerané na rôzne oblasti – dopravu, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúru, sociálnu starostlivosť, voľnočasové aktivity, vzdelávanie, životné prostredie a podobne.

V uplynulom roku boli z participatívneho rozpočtu upravené aj priestory materského centra Úsmev a vznikla oddychová zóna na Lipove ulici.

Participatívny rozpočet je vlastne nástrojom priamej demokracie – kompetencie občanov vďaka nemu nekončia pri voľbách, ale ľudia môžu aj priamo ovplyvňovať niektoré priority mesta.

Návrhy treba prostredníctvom internetového formuláru podávať do 17. apríla. Potom bude nasledovať verejná prezentácia projektov, ktoré prešli pracovnou skupinou a následne internetové hlasovanie.

Aj tento rok vyhrajú dva „veľké“ nápady (náklady do 5 tisíc eur) a päť „malých“ (do 2 tisíc eur). Mestský úrad následne zabezpečí ich realizáciu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X