Piešťanci vlani vyseparovali 154 ton kuchynského odpadu

Zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny a pečiva a obilnín by už nemali končiť v kontajneroch na zmesový odpad a následne na skládkach, kde bez prístupu vzduchu hnijú a vytvárajú najsilnejší skleníkový plyn – metán.

Piešťanci, ktorí sa v uplynulom roku do triedenia kuchynského odpadu zapojili vyzbierali od augusta 154,476 ton kuchynského odpadu. Informoval o tom Martin Ričány, hovorca Mestského úradu Piešťany. Dodal, že samospráva zaplatila za zber tohto druhu odpadu 97 467 eur.

V Piešťanoch, podobne ako v iných slovenských mestách a obciach, sa zber kuchynského odpadu začal na základe novely zákona o odpadoch. Tá samosprávam nariadila triediť a zbierať tento druh odpadu.

„Produkcia vyzbieraného odpadu mala klesajúcu tendenciu, zatiaľ čo v mesiacoch august, september bolo vyzbieraných cca 34 ton, v mesiaci december to bolo len 26,8  ton. Vďaka čisteniu nádob a ich dezinfikovaniu zberovou spoločnosťou nebol zo zberných nádob cítiť výrazný zápach,“ pokračoval hovorca radnice.

Košíky, ktoré sú určené na vynášanie kuchynského odpadu do špeciálnych kontajnerov, si od augusta 2021 prevzalo 4 129 domácností. Mesto ich má pripravených dohromady 8-tisíc.

Dôležité je, vyhadzovať tento druh odpadu v biodegradovateľných vreckách, nie napríklad v mikroténových a papierových sáčkoch. Tieto vrecká (50 kusov) radnica rozdáva spolu s perforovanými košíkmi. Ďalšie si musia ľudia zabezpečiť na vlastné náklady. Balenie 25 kusov vreciek z kompostovateľných materiálov na báze škrobu stojí okolo 3,50 eur.

Do nádob na kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného i živočíšneho pôvodu (zvyšky ovocia a zeleniny, mäso, ryby, mliečne výrobky, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo). Ďalej potraviny po dobe spotreby (bez obalov), znehodnotené potraviny. Z polievok a omáčok je nutné do týchto kontajnerov vyhadzovať iba ich pevné časti, nie tekutinu).

Do nádob na kuchynský odpad nepatria – triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plast, sklo), odpad zo zelene (lístie, tráva, konáre), cigaretové ohorky, zvierací trus a mŕtve telá zvierat, obsah vysávača, veľké kosti (hovädzie, bravčové), perie, chlpy, vlasy, tekuté potraviny (mlieko, polievky, omáčky), použité oleje a tuky z domácností, zvyšky jedla v obaloch.

Text: Martin Palkovič

Zdroj: piestany.sk