Minuli ste vrecká na bio odpad? Radnica vám dá ďalšie

Ak ste už minuli biologicky rozložiteľné vrecká na zber kuchynského odpadu, môžete si ich zdarma prevziať na mestskom úrade.

„Bezplatný výdaj vriec určených do košíkov na zber kuchynského odpadu bude prebiehať na recepcii MsÚ a Odbore životného prostredia v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok od 08.00 h. do 15.30 h., v stredu do 17.00 h. a v piatok do 14.00 h,“ informoval hovorca Mestského úradu Piešťany Martin Ričány s tým, že výdaj sa nerealizuje počas obedovej prestávky (od 11.30 do 12.30 h).

Piešťanci, ktorí ešte so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nezačali, sú k dispozícii aj špeciálne košíky.

Zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny a pečiva a obilnín by už nemali končiť v kontajneroch na zmesový odpad a následne na skládkach, kde bez prístupu vzduchu hnijú a vytvárajú najsilnejší skleníkový plyn – metán. Obyvatelia Piešťan môžu separovať rozložiteľný kuchynský odpad od augusta 2021. Do konca minulého roka vyzbierali 159 ton. V roku 2022 predpokladá radnica vytriedenie približne 380 ton tohto druhu odpadu.


Do nádob na kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného i živočíšneho pôvodu (zvyšky ovocia a zeleniny, mäso, ryby, mliečne výrobky, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo). Ďalej potraviny po dobe spotreby (bez obalov), znehodnotené potraviny. Z polievok a omáčok je nutné do týchto kontajnerov vyhadzovať iba ich pevné časti, nie tekutinu).

Do nádob na kuchynský odpad nepatria – triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plast, sklo), odpad zo zelene (lístie, tráva, konáre), cigaretové ohorky, zvierací trus a mŕtve telá zvierat, obsah vysávača, veľké kosti (hovädzie, bravčové), perie, chlpy, vlasy, tekuté potraviny (mlieko, polievky, omáčky), použité oleje a tuky z domácností, zvyšky jedla v obaloch.


 

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič