Košíky na kuchynský odpad budú rozdávať na sídlisku Adam Trajan

Piešťanci si od mesta doteraz prevzali takmer 4-tisíc perforovaných košíkov na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Za dva mesiace vyzbierali 70 ton zvyškov potravín, ktoré by inak skončili na skládke.

Triediť kuchynský odpad majú možnosť obyvatelia kúpeľného mesta od polovice augusta. Do stovky zberných nádob hnedej farby môžu dávať zvyšky rôznych potravín, ale aj ovocia, zeleniny, pečiva a obilnín. Slúžia im na to perforované košíky a kompostovateľné vrecká, ktoré sú pripravené pre každú domácnosť.

„Obyvateľom Piešťan, ktorí si ešte košíky na zber kuchynského bioodpadu neprevzali, bude umožnené si ich vyzdvihnúť na sídlisku Adam Trajan v stredu 13. októbra 2021 v čase od 16.30 do 18.00 h,“ informovala radnica.

Zamestnanci mestského úradu budú košíky a vrecia na najväčšom piešťanskom sídlisku vydávať pri bytovom dome Adama Trajana 3, oproti bývalej prevádzke Piváreň u Kvety. Ľudia si ich môžu vyzdvihnúť aj v budove radnice (pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7.30  do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h, v stredu od 7.30 do 11.30 h a od 12.30  do 17.00 h), v budove Služieb mesta Piešťany (Valová 44, počas pracovných dní od 06.00 h do 18.00 h) a v Skleníkovom hospodárstve SMP (Vrbovská 33, počas pracovných dní od 07.00 h do 11. 00 h a od 12.00 h do 14.00 h).

„Za dva mesiace od zavedenia zberu kuchynského odpadu v našom meste zberová spoločnosť vyviezla zo 110 kusov 660 litrových zberných nádob na zhodnotenie do kompostárne takmer 70 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,“ uvádza radnica.

Zvyšky potravín končili doteraz na skládkach, kde z tohto druhu odpadu vzniká tzv. skládkový plyn. Ten má negatívny vplyv na životné prostredie a súvisia s ním aj viaceré zdravotné riziká.

Text a foto: Martin Palkovič