Vyhadzujete jedlo? Radnica vám dá BIO vrecká

V Piešťanoch štartuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Obyvatelia si môžu na mestskom úrade prevziať košík a vrecká, do ktorých budú odpad z kuchyne vyhadzovať.

Na Slovensku tvoril v uplynulých rokoch bioodpad približne polovicu obsahu nádob na zmesový komunálny odpad. Ten končí na skládke, kde z organických materiálov vzniká skládkový plyn – metán prispievajúci k skleníkovému efektu a globálnemu otepľovaniu.

Aj preto tento rok začali mestá a obce so separovaním biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ten nepatrí do hnedých nádob, ktoré majú k dispozícii rodinné domy. Hnedé kontajnery sú určené iba na odpad zo záhrad. Zvyšky z kuchyne je potrebné vyhadzovať do špeciálnych nádob, ktoré budú koncom júla rozmiestnené po celých Piešťanoch (zoznam lokalít je nižšie).

Radnica v úvode zberu kuchynského odpadu poskytne každej domácnosti košík a špeciálne biodegradovateľné  vrecká. Každý si ich môže prevziať na mestskom úrade dohromady 50 kusov. Po ich spotrebovaní si musia obyvatelia tieto vrecká zabezpečiť na vlastné náklady. Balenie 25 kusov vreciek z kompostovateľných materiálov na báze škrobu stojí okolo 3,50 eur.

Zber kuchynského odpadu sa v Piešťanoch začína 1. augusta. Zberová spoločnosť do konca júla rozmiestni k existujúcim stojiskám kontajnerov na komunálny a separovaný odpad nový druh hnedých nádob s vetracími otvormi, ktoré budú vyvážané dvakrát za týždeň.

Do nádob na kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného i živočíšneho pôvodu (zvyšky ovocia a zeleniny, mäso, ryby, mliečne výrobky, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo). Ďalej potraviny po dobe spotreby (bez obalov), znehodnotené potraviny. Z polievok a omáčok je nutné do týchto kontajnerov vyhadzovať iba ich pevné časti, nie tekutinu).

Do nádob na kuchynský odpad nepatria – triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plast, sklo), odpad zo zelene (lístie, tráva, konáre), cigaretové ohorky, zvierací trus a mŕtve telá zvierat, obsah vysávača, veľké kosti (hovädzie, bravčové), perie, chlpy, vlasy, tekuté potraviny (mlieko, polievky, omáčky), použité oleje a tuky z domácností, zvyšky jedla v obaloch.

Obyvatelia rodinných domov majú už niekoľko rokov k dispozícii hnedé kontajnery určené na odpad zo záhrad. Radnica od tohto roka zabezpečila ich častejší vývoz, aby nekončil v nádobách na netriedený odpad a potom na skládkach. Do týchto kontajnerov patrí odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, strihania kríkov. Nepatrí tam popadané ovocie, ani odpad z kuchyne (staré pečivo, rastlinné zvyšky potravy, mäso, kosti, zvyšky mliečnych výrobkov), ale ani výkaly psov a mačiek.


Košík a biodegradovateľné vrecká na kuchynský odpad si môžu obyvatelia vyzdvihnúť na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod z Kukučínovej ulice)  v pracovných dňoch:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.30 – 11.30 h a 12.30 – 15.00 h
streda 7.30 – 11.30 h a 12.30 – 17.00 h.


Rozmiestnenie zberných nádob na kuchynský odpad v Piešťanoch: 

8. mája 2801/5-7
A. Dubčeka 3534/2
A. Dubčeka 3543/13 (pri MŠ)
A. Dubčeka 3546/25
A. Hlinku 15/4-12 (zo Staničnej pri fontáne)
A. Hlinku 17/18-26 (zo Staničnej pri čistiarni)
A. Hlinku 18/28-38 (zo Staničnej pri lekárni)
A. Hlinku 21/44 (zo Staničnej pri MŠ)
A. Hlinku 37/1-13
A. Hlinku 39/17-35 (z Mojmírovej)
A. Hlinku 52/59-61
A. Hlinku 58/79-81
A. Hlinku 59/85-103 (parkovisko KOCKA)
A. Hlinku 61/107, 62/111, 63/109 (parkovisko Billa – Žilinská cesta)
Adama Trajana 4830/3-11
Bratislavská 2859/113-119
Bratislavská 2861/131
Bratislavská 7394/155-171 (za Vinohradom)
Brezová 2871/1-3
Brezová 4527/14
Brigádnická 4587/12
Čachtická 1,3
Čachtická 5,7,9
Čkalovova 4468/26
Družby 38 Dudvážska 3 (za domom č.28)
E.F. Scherera 4799/30-38
E.F. Scherera 4802/22-24
E.F. Scherera 4803/2-14
Gaštanová 16
Hlboká ul. (oproti Hlboká 90)
Holubyho 1055/24
Hospodárska 16,18,20
Hospodárska 3
Hoštáky/Sasinkova
Hurbanova 2468/10-14
Ivana Stodolu 4308/5
Javorová 2877
Javorová 2884/29-33
Javorová 2886/22-24
Javorová 2890/30
K Lodenici 7396/2
Kláštorská – pri Spojenej škole
Komenského 4387/15
Komenského 4388/1
Komenského 4531/8
Komenského 4535/16
Krajinská 2955/34 (vývoz Ružová ul.)
Krajinská 2959/46 (vývoz Ružová ul.)
Krajinská 4394/10-14 križovatka Veterná ul. a Vážska
Kukoreliho 2937/1
Kukoreliho 2938/5
Kukučínova (vnútro blok Nám. SNP)
Kuzmányho 1130/5-7
Lipová 67/24
M. Bela 4661/2-10
M. Bela 4662/14-18
M. Bela 4662/20-24
M. Bela 4668/27-35
M. Bela 4752/42-52
Malý Floreát (Studená/Valašská ul.)
Mliekarenská 14 Mlynská 5139/10
Mudroňova 68
N. Teslu 4404/1-3
N. Teslu 4407/13-15
N. Teslu 4434/6-8
N. Teslu 4720/26
Nám. J. Kráľa
Nitrianska (trhovisko SMP)
Orviská cesta 38-44
Orviský kút 4962/80-84
Partizánska 68
Pod Párovcami 157-165
Pod Párovcami 4508/59-61
Rekreačná (križovatka K Lodenici)
Rekreačná 17 (apartmánový dom Linea)
Royova 6
Sadová 118/11
Sihoťská ul./Jantárová/Jazerná (posledný dom Sihoťská 6954/2)
Staničná 33/4-18
Školská (parkovisko Mestská knižnica)
Teplická 112/28
Teplická 122/31
Teplická 132/24
Teplická 138/23
Ul. E. Beluša 6752/10-18

Vajanského 1947/7
Vajanského 1952/29
Valová 4258/26-32 (pri MŠ)
Valová 4259/18-24 (za Delfínom)
Valová 4260/8
Valová 4261/10
Vážska 3560/1
Vážska 3563/7
Vážska 3564/11-13
Vážska 3567/25
Vážska 3568/33
Vodárenská – pri Cirkevnej Spojenej škole
Vodárenská 4604/80-82
Vodárenská 4606/88-90 (pri kotolni)
Vodárenská 4607/92-96
Vrbovská cesta 22
Vrbovská cesta 2607/78-80
Vrbovská cesta 4238/110-116
Vrbovská cesta 4538/159
Winterova 12
Zavretý kút 42/14-18
Žilinská cesta 595/77

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk