Piešťanci predviedli ukážku koledovania etiópskemu biskupovi

V sobotu 9. decembra v kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol) v Trnave arcibiskup Ján Orosch a hosť z Etiópie biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh celebrovali svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Pred záverečným požehnaním predviedli koledníci z Piešťan etiópskemu hosťovi ukážku koledovania, aké prebieha počas Vianoc v našich domácnostiach.

Vyslaní koledníci vo vianočnom období navštívia slovenské domácnosti, aby zvestovali Dobrú novinu.

Dobrá novina je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Z výťažku verejnej zbierky podporuje Dobrá novina rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a Rwande. Biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý je jedným s projektových partnerov Dobrej noviny, v príhovore poďakoval a požehnal v mene jeho krajiny za pomoc slovenských veriacich, najmä koledníkov, ktorích vinše a piesne sa dotýkajú detí, ktoré sú v odľahlých častiach sveta na uliciach a trpia hladom.

Viac o Dobrej novine a jej projektoch sa možno dozvedieť na web stránke www.dobranovina.sk.

Bohoslužbu v priamom prenose vysielalo rádio Lumen. Vypočuť si ju možno v archíve (relácia Emauzy – mimoriadny prenos 09.12.2017 – ríhovor 53:25; koledovanie 66:00).

Text: Tlačová správa Foto: Marián Čaučík, Darina Maňurová