Koledníci z Dobrej noviny zavítajú do piešťanských domácností aj tento rok

Dobrá novina každoročne pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z
na rodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente.

Koledníci chodia v posledných rokoch aj po piešťanských domácnostiach, vždy 26. decembra – na Druhý sviatok vianočný. Deti, ktoré sa k nim chcú pridať, sa stretnú 7. decembra po večernej svätej omši (približne o 19:30 h) v budove 2. stupňa Cirkevnej školy na Štefánikovej ulici.

V tomto ročníku budú v centre pozornosti najväčšej dobrovoľníckej akcie konkrétne príklady komunít a partnerov v Ugande, ktoré sa aktívne spájajú pre spoločné dobro celej svojej komunity. Ťažiskovým projektom bude Dom prozreteľnosti (angl. Providence Home) v Nkokonjeru.

Život 48 detí je tu veľmi pestrý. Nájdeme tu špecializovanú miestnosť pre prácu s deťmi s fyzickým postihnutím, triedy pre vyučovanie a kreatívnu dielňu. Sociálny pracovník pravidelne navštevuje rodiny z miestnej komunity, kde učí rodičov, ako sa starať o deti so špeciálnymi potrebami.

Každý mesiac prichádzajú do centra aj lekári s partnerských nemocníc, ktorí vyšetria deti a
dospelých z celého okolia. Takýmto spôsobom sa pacienti dostanú k lekárskej starostlivosti bez nutnosti cestovať do vzdialenej nemocnice. V areáli centra je pekáreň, za mestečkom sestry
obrábajú menšiu farmu, čím ušetria na strave pre deti tisíce eur ročne.

Prostredníctvom série krátkych dokumentárnych videí a sprievodných materiálov slovenská verejnosť spozná okrem Malých sestier sv. Františka aj prácu ďalších partnerov Dobrej noviny v tejto východoafrickej krajine.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v
spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom Slovensku.

V predchádzajúcom 23. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 297 koledníkov v 2 522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65 938 rodín. Celkový výnos predstavoval 1 113 639,18 eur.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na tejto adrese.

Text: Martin Palkovič, tlačová správa – Dobrá novina