07.02.2015 # 19:48 # 19:48

Obnova parku potrebuje koncepciu, bez rúbania to nejde

Inzercia

Výsadbe v Mestskom parku už asi tridsať rokov chýba koncepcia. Myslia si to autorky projektu na jeho obnovu, ktoré sa v piatok stretli s primátorom. Ten začiatkom januára zakázal všetky výruby na mestských pozemkoch.

Svoj názor Miloš Tamajka zopakoval aj o mesiac neskôr na svojej oficiálnej facebookovej stránke: „Stromy, ktoré odborníci vyhodnotia ako život, zdravie alebo majetok ohrozujúce, samozrejme budú musieť ísť von. Ale stromy, ktoré koncepčne niekomu nezapadajú v žiadnom prípade vyrúbané nebudú.“ Podľa jeho slov ide asi o 40 zdravých stromov, ktoré majú padnúť z dôvodu „koncepcie, stavby športovísk a nového trasovania ciest.“

Najcitlivejšie by verejnosť určite vnímala odstránenie deviatich líp, ktoré kedysi tvorili vnútornú alej od Kursalonu ku kruhovej fontáne (na prvej fotke). Autorky projektu to obhajujú oživením tejto časti parku.

„Chceme zatraktívniť hlavnú promenádu, oživiť ju trvalkovým záhonom, aby sa toto miesto stalo miestom stretnutí a kultúrnych akcií. Existujúce lipy sú už len zbytkom vnútornej aleje. Kvôli stiesneným priestorovým parametrom sme sa v návrhu rozhodli túto časť aleje neobnovovať,“ vysvetľuje Eva Teplická, z kolektívu autoriek víťazného projektu.

Dodáva, že ich cieľom bolo zachovať historickú aj sadovnícku hodnotu parku, ale zároveň ho viac otvoriť verejnosti.

MP_02-06-15_994

„Počas posledných zhruba tridsať rokov chýbala výsadbe koncepcia, ktorú nový projekt prináša. Napríklad neďaleko Domu umenia niekto nezmyselne vysadil stromoradie (asi 15-ročné lipy na pravej strane fotky, v pozadí), ktoré nemá žiadnu súvislosť s okolím a v budúcnosti môže konkurovať neďalekej aleji (tvoria ju mladé stromy okolo chodníka). Z neho navrhujeme odstrániť tri stromy, aby sme porušili rytmus nekoncepčného stromoradia,“ hovorí Dominika Letková.

Park je podľa nej výsledkom umelecky-tvorivého procesu človeka, ktorý však pracuje s živým materiálom. „Aby bol zdravý a spĺňal svoju funkciu, musí občas prísť aj k výrubom nielen z hľadiska zdravotného, ale aj z hľadiska koncepčného.“

MP_02-06-15_1012

Ďalšie tri brezy majú padnúť v prípade rekonštrukcie ihrísk s výstavbou zázemia s kaviarňou „Je otázkou, kedy sa na to nájdu peniaze, dovtedy tu tie brezy zostanú. Museli by ustúpiť z dôvodu rozšírenia chodníka pre požiarnu ochranu.“

MP_02-06-15_1007

Až 18 stromov nad ihriskami navrhujú odstrániť z dôvodu ich rekonštrukcie. Z veľkej časti však ide o náletové dreviny a realizácia tohto plánu je tiež otázkou dostatku finančných prostriedkov.

Víťazný projekt na obnovu parku patril podľa názoru jeho autoriek medzi najkonzervatívnejšie. „Myslíme si, že aj preto ho porota v krajinársko-architektonickej súťaži vyhodnotila ako najlepší. Návrh bol opakovane konzultovaný s pamiatkármi,“ hovorí Klára Nepustilová a dodáva, že verejná anonymná súťaž návrhov je jedným z najobjektívnejších a najtransparentnejším nástrojov ako získať kvalitný projekt.

Výsledky piatkového stretnutia s primátorom nechceli víťazky tejto súťaže podrobnejšie komentovať. Povedali len, že k žiadnej dohode nedošlo.

DOPLNENÉ 8. februára o 18.35 h: Autorky neskôr poslali do regionálnych médií tlačovú správu. Uverejňujeme ju v plnom znení, bez redakčných úprav.

Dňa 6.2.2015 prebehlo stretnutie autoriek projektu rekonštrukcie mestského parku s primátorom. Autorky osvetlili princípy navrhovanej kompozície a objasnili zvolený postup obnovy vegetačnej zložky parku. Popísali ideový zámer a nosnú myšlienku víťazného návrhu, ktorou je oživenie hlavnej promenády. Zdôraznili dôležitosť architektonickej kompozície v parkových objektoch, ktorej prítomnosť odlišuje park od prírodného lesa.

Ohľadom pozastavenia výrubov vyjadrili názor, že obnova parku nie je možná bez zásahov do stromovej vegetácie. Okrem výrubov stromov z hľadiska zdravotného sú však nevyhnutné aj výruby drevín z koncepčného hľadiska – t.j. nefunkčné výsadby prerastených výplňových drevín, zbytky rozpadnutej aleje, neuvážené výsadby a absencia prebierok minulých rokov, rekonštrukcia športovísk so zázemím.

Pripomenuli, že počas spracovávania bol návrh opakovane prejednávaný a po zvážení viacerých alternatív odobrený Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Taktiež bol konzultovaný akreditovaným arboristom. Podotkli, že návrh uspel ako víťazný v regulérnej anonymnej súťaži návrhov, ktorú posudzovala odborná porota.

Primátor spochybnil zadanie architektonickej súťaže. Vyjadril nedôveru odborne spracovaným prieskumom hodnotenia drevín a vyslovil, že si nechá spracovať nové hodnotenie. Týmto nevyjadril podporu víťaznému projektu.

DOPLNENÉ 10. februára o 9.30 h: Reakciu primátora Miloša Tamajku si môžete prečítať tu.

MP_02-06-15_1006

Text a foto: Martin Palkovič

X