Viaceré obce sú proti dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu

Starostovia i primátori viacerých obcí a miest piešťanského okresu nesúhlasia so spaľovaním zahraničného rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach. Občianska iniciatívna Chceme zdravú krajinu rozbehla petíciu, ktorej cieľom je zabrániť dovozu takéhoto odpadu na Slovensku. V pondelok 16. decembra o 15.00 h sa vo Veľkých Kostoľanoch uskutoční verejné prerokovanie hodnotenia optimalizácie spracovateľských kapacít Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice.

Dôležitou témou prerokovania bude spaľovanie zahraničných nízko a veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov v lokalite Jaslovské Bohunice a navýšenie limitov pre spaľovanie z 240 na 480 ton ročne.

V súčasnosti sú vydané povolenia na dovoz a spaľovanie rádioaktívnych odpadov z Talianska.

Nesúhlas so spaľovaním zahraničného rádioaktívneho odpadu a navýšením limitu pre spaľovanie deklarovali v otvorenom liste ministrovi životného prostredia starostovia obcí Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Krakovany, Ostrov, Ratnovce, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veselé a primátori miest Piešťany a Vrbové.

Starostovia troch dotknutých obcí Ratkovce, Veľké Kostoľany a Žlkovce v spoločnom stanovisku k správe o hodnotení odmietli spracovávanie zahraničného odpadu a navýšenie limitov pre všetky spôsoby spracovania.

Občianska iniciatíva Chceme zdravú krajinu pozýva všetkých občanov, aby využili svoje právo a na verejnom prerokovaní vyjadrili svoj názor na spaľovanie rádioaktívnych odpadov dovezených z iných krajín. Takýto postoj je možné vyjadriť aj podpísaním petície.

Text: Tlačová správa – Chceme zdravú krajinu Ilustr. foto: javys.sk