Na čo minúť 20-tisíc eur? Rozhodnúť môžu občania

Suma vyhradená na participatívny rozpočet je rovnaká ako minulý rok. Záujem o tento nástroj priamej demokracie však príliš veľký nebol. Aj preto uspeli všetky projekty do 2-tisíc eur, ktoré aktívni občania prihlásili.

Participatívny rozpočet má aj tentoraz podobné pravidlá ako v minulých rokoch. Je rozdelený na malé (do 2 000 eur) a veľké (do 5 000 eur) projekty. Z malých môže byť realizovaných päť nápadov, z veľkých dva. O tom, ktoré to budú, rozhodne internetové hlasovanie.

Projekty je možné prihlasovať od 17. februára do 18. marca prostredníctvom web stránky mesta Piešťany. Môžu byť zamerané na rôzne oblasti – dopravu, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúru, sociálnu starostlivosť, voľnočasové aktivity, vzdelávanie, životné prostredie a podobne.

V minulých rokoch radnica z participatívneho rozpočtu osadila ping-pongové stoly v mestskom parku, vymenila okná v materskom centre Úsmev, na niektorých križovatkách pribudli dopravné zrkadlá. Zvíťazil tiež nápad postaviť ihrisko na rozvoj pohybových schopností detí v areáli materskej škôlky na Valovej ulici.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič