Mladý somelier: Študentka hotelky získala bronz

Hotelová akadémia Ľ. Wintera bola dejiskom súťaže Mladý somolier. V poradí už 16. ročník sa uskutočnil 31. marca a zúčastnili sa ho dvojčlenné družstvá z dvanástich stredných škôl zo Slovenska aj z Českej republiky.

Súťažiaci už tradične absolvovali odborný písomný test, degustáciu vzoriek vína a preverená bola aj schopnosť žiakov vhodne skombinovať víno s jedlom a predviesť servis vína pri stole hosťa.

Ich zápolenie prinieslo nasledujúce výsledky. Tretie miesto obsadila Nikola Krahulcová (na snímke vpravo)  z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, na druhom mieste sa skončila Dominika Kupcová zo SOŠ vinársko-ovocinárska Modra a prvý bol Natanael Ševčík zo SOŠ obchodu a služieb Trenčín.

Garant súťaže a uznávaný slovenský enológ prof. Fedor Malík sa prihovoril k súťažiacim a spolu s riaditeľom hotelovej akadémie Ladislavom Blaškovičom a podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom odovzdali ocenenia víťazom.

Text a foto: Tlačová správa HAĽW