09.04.2015 # 12:33 # 12:33

Mladí umelci predstavia svoje figurálne práce

Inzercia

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Súkromná stredná umelecká škola v Nitre pozývajú všetkých milovníkov mladého umenia na prierezovú výstavu figurálnych prác žiakov školy, ktoré vznikli od založenia školy v roku 2010 až po súčasnosť.

Výstavu pripravili pedagógovia Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre a nazvali ju FIGUR:IN. Návštevníci tak budú môcť vidieť asi 40 prác – kresieb, malieb a fotografií s figurálnou tematikou od viac ako 20 žiakov školy všetkých študijných odborov.

Vernisáž výstavy FIGUR:IN sa uskutoční dňa 14. apríla o 17.00 h v Galérie Fontána a výstava potrvá do 26. apríla.

plagát_img.php
X