Ministerstvo vnútra: Karanténne centrá nepredstavujú pre obyvateľov Piešťan riziko

Zo zahraničia má byť repatriovaných okolo 3-tisíc občanov Slovenskej republiky. Štát preto zriaďuje karanténne centrá, dve doteraz vnikli aj v Piešťanoch. Ide o hotely Signál a Granit.

„Vo všetkých karanténnych centrách je stanovený prísny režim a je kontrolované jeho dodržiavanie. Všetci členovia personálu sú vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,“ informoval primátora Piešťan Juraj Repiský, vedúci oddelenia krízového plánovania ministerstva vnútra. E-mail, ktorý poslal Petrovi Jančovičovi dnes na svojej web stránke zverejnila radnica.

V Piešťanoch vznikli v uplynulých dňoch dve karanténne centrá. Hotel Signál patrí rezortu vnútra a hotel Granit, bývalé Vojenské kúpele, rezortu obrany. Do prvého z nich prišli vo štvrtok aj Slováci, ktorých z Kanárskych ostrovov priviezol český letecký špeciál. Vojenské kúpele prijali občanov Slovenska, ktorí boli dovtedy vo Francúzsku.

„Uvedené zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko pre zvyšok obyvateľov SR. Je to rovnaká preventívna karanténa, ako povinná domáca karanténa, akú majú nariadenú všetci občania SR, ktorí sa po uvedenom dátume vracajú zo zahraničia,“ napísal primátorovi J. Repiský.

Podobných karanténnych centier ja v našej krajne niekoľko, viaceré štát zriadil napríklad aj vo Vysokých Tatrách.

„Slovenská republika repatriuje aktuálne okolo 3000 občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu sú využívané všetky dostupné kapacity v správe jednotlivých rezortov, aby bol dopad na verejnosť čo najmenší. Povinnosť zotrvať v karanténnom centre majú občania len do času, kým je im potvrdený negatívny nález na prítomnosť COVID-19, následne im je umožnené stráviť zvyšok v domácej karanténe, ak takú možnosť majú.“ dodal J. Repiský.

Dopravu do karanténnych centier zabezpečuje ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti, repatriovaní ľudia priamo z autobusov vystupujú do zariadenia.

Text a foto: Martin Palkovič