Mimoriadna situácia v obci Banka: Vláda pomôže sumou 42-tisíc eur

Výdavky, ktoré mala obec blízko Piešťan v súvislosti s mimoriadnou situáciou koncom minulého roka, preplatí štát. V stredu 28. septembra o tom rozhodli ministri.

Medzi samosprávy v okresoch Piešťany, Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa, Komárno, Prešov, Čadca a Revúca vláda rozdelí 60 933 eur. Vo všetkých prípadoch ide o výdavky na záchranné práce v dôsledku mimoriadnych situácií.

V prípade obce Banka prišlo 14. novembra 2015 k pohybu svahu medzi ulicami Lyžiarska a Podhorská. Ohrozených bolo niekoľko nehnuteľností. Hrozilo dokonca odtrhnutie plynovej prípojky a únik plynu.

Starostka Tatiana Julinyová preto vyhlásila mimoriadnu situáciu a začalo sa s vykonávaním záchranných prác. Nasledovalo geofyzikálne meranie zosuvu a začal inžinierskogeologický prieskum. Nevyhnutné bolo osadenie nových panelov, ktoré teraz tvoria opornú stenu.

Mimoriadna situácia bola odvolaná 31.  marca 2016. Výšku výdavkov za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie overil Okresný úrad Piešťany v celkovej sume 42 087,98 eur.

Text: Martin Palkovič Zdroj: vlada.gov.sk Foto: Viktor Vrábel