Mestská rada skončila gratuláciou primátorovi

Prerušené zasadnutie mestskej rady pokračovalo hlasovaním, ktorým jej členovia neschválili návrh na pozastavenia výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva.

Tento návrh sa týkal výmeny zástupcu Piešťan v Dozornej rade Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Primátor Miloš Tamajka odmietol takéto uznesenie poslancov podpísať.

Podľa zákona o tom musel informovať mestskú radu, jej rozhodnutím však nie je viazaný. O jeho zotrvaní v Dozornej rade TAVOS-u v najbližších mesiacoch rozhodnú akcionári tejto spoločnosti, ak niekto na valnom zhromaždení takýto návrh predloží.

V závere dnešného rokovania sa prihlásil poslanec Tomáš Hudcovič, ktorý primátorovi zagratuloval k narodeninám a daroval mu tri fotografie Piešťan. Šéf poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany deklaroval záujem o spoluprácu s vedením radnice. Miloš Tamajka za dar s úsmevom poďakoval.

Primátor mimoriadne zvolal mestskú radu už v piatok 26. februára. Po ostrej výmene názorov ohľadom interpretácie platných zákonov nebola pre nedostatok prítomných členov uznášania schopná. Jej rokovanie preto oficiálne skončilo až dnes.

Text a foto: Martin Palkovič