Mestská jedáleň dočasne pozastavila výdaj stravy

V súvislosti s riedením situácie zapríčinenej ochorením covid-19 nebude Jedáleň na Staničnej ulici v Piešťanoch vydávať ani rozvážať stravu. Informovala o tom radnica.

„Mesto Piešťany ako zriaďovateľ sociálnej služby – Jedáleň, Staničná 22, Piešťany oznamuje, že z dôvodu riešenia situácie ohľadne ochorenia covid-19 pozastavuje dňom 25. novembra 2020 výdaj a rozvoz stravy,“ uvádza na sociálnej sieti Facebook piešťanská radnica.

V súčasnosti sú v jedálni vykonávané všetky opatrenia podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave a zamestnanci podstúpia testovanie na ochorenie covid-19. Taktiež sú telefonicky kontaktovaní stravníci, ktorých personál informuje o vzniknutej situácii.

Klientmi Jedálne Staničná sú prevažne seniori. Stravu poskytuje tiež ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ale aj klientom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič