Lipy majú ustúpiť plotu okolo kríža

Statné stromy rastú na mestskom pozemku, o ich vyrúbanie žiada fyzická osoba. Vyplýva to z informácie o začatí správneho konania.

Dve lipy malolisté rastú pri kríži z roku 1783 na rohu ulíc Sládkovičova a Dominika Tatarku. Sú zasadené medzi samotným krížom a jeho oplotením. Dôvodom na ich výrub má byť to, že poškodzujú plot.

„Tieto dva stromy svojím koreňovým systémom narušujú celistvosť betónovej obruby oplotenia, jednej z najstarších stavieb na území mesta Piešťany – monumentálny kríž nesie nápis Jano Habán 1783. Lipy svojim vylučovaním a koreňovým systémom degradujú stav tohto 250-ročného historického objektu ako aj základu oplotenia kríža,“ píše sa v odôvodnení žiadosti, ktorú 8. marca podala fyzická osoba.

Odbor životného prostredia Mestského úradu Piešťany začal správne konanie na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní uplynie 17. marca 2021. Adresa, na ktorú je potrebné potvrdenie záujmu doručiť, je zverejnená na web stránke mesta.

Text a foto: Martin Palkovič