Rekonštrukcia lávky pri Krajinskom moste zdražela na 721-tisíc eur

Mesto zaplatí o 113-tisíc eur viac než bola cena ponúknutá vo verejnom obstarávaní. Dôvodom je okrem iného aj nový povrch – namiesto liateho asfaltu použijú kompozitný materiál. Vyplýva to z tretieho dodatku k zmluve, podľa ktorého sa termín dokončenia opravy posunul na 28. apríla.

Piešťanská radnica uzavrela s firmou Lumiza ďalší dodatok k zmluve, na základe ktorej opravujú lávku pri Krajinskom moste od konca júla minulého roka. Práce mali trvať šesť mesiacov.

Pôvodná cena bola 608-tisíc eur. V novembri ju prvým dodatkom zvýšili na 622-tisíc eur. Zapríčinili to práce naviac – oprava potrubí, montáž, demontáž a nájom priestorového lešenia. O mesiac neskôr obe strany podpísali druhý dodatok, v ktorom dohodli cenu 656-tisíc eur.  V tomto prípade bola do prác naviac zahrnutá dodávka a montáž opláštenia z ťahokovu (severná strana lávky), výplň pochôdznych oceľových panelov (liaty asfalt s plným presypom), výmena káblovej trasy verejného osvetlenia a oprava oplechovania kanalizačného potrubia.

Podľa tretieho dodatku, ktorý zverejnili v stredu (10. 3.), sa cena zvýši na 721-tisíc eur. Dôvodom sú práce naviac, z ktorých sú najdrahšie kompozitné dosky za takmer 60-tisíc eur. Tie budú tvoriť pochôdznu časť lávky namiesto pôvodne plánovaných oceľových panelov s liatym asfaltom, ktoré mali stáť vyše 14-tisíc eur.

O ďalších takmer 6-tisíc eur stavba zdražie kvôli nosnému rastru z oceľových profilových a plochých tyčí pre kompozitné dosky. Približne 3-tisíc eur stojí montáž a doprava.

Obe strany sa tiež dohodli, že termín dokončenia sa posúva na 28. apríla, čiže takmer o mesiac. V dodatku je uvedené, že príčinou je prerušenie realizácie prác v termíne od 25. januára – do 21. februára kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam, ktoré by mali „negatívny vplyv na kvalitu diela zodpovedajúcu požiadavkám objednávateľa“.

O zmenách v mestskom rozpočte, ktoré zahŕňali aj navýšenie ceny rekonštrukcie lávky, malo v stredu (10. 3.) rokovať zastupiteľstvo. Prišlo však málo poslancov, rokovanie preto odložili pravdepodobne na budúci týždeň. V návrhu zmien rozpočtu je nová výdavková položka na rekonštrukciu lávky, na základe ktorej sa mala cena zvýšiť o necelých 30-tisíc eur. V dôvodovej správe je uvedené, že ide o doplatenie faktúr a zádržného za zrealizované stavebné práce a na položenie povrchu podlahových dielcov z kompozitného materiálu.

Podľa informácií, ktoré na facebooku zverejnila firma Lumiza, je tento materiál zložený zo sklených vlákien (35 %) a izoftalickej živice (65 %). Jeho výhodou je vysoká pevnosť a nízka hmotnosť, preto sa používa ako pochôdzny povrch pre lávky i chodníky.

Lávku pri Krajinskom moste uzatvorili kvôli bezpečnosti v novembri 2019. Na jej rekonštrukciu prispejú Trnavský samosprávny kraj (200-tisíc eur), Trnavská vodárenská spoločnosť (200-tisíc eur), Slovak Telekom (50-tisíc eur) a Slovenský plynárenský priemysel (50-tisíc eur).

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič