Kto si zaslúži cenu primátora?


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Občania aj inštitúcie môžu posielať svoje návrhy do konca januára. Cenu primátora udelí Miloš Tamajka na základe odporúčania príslušnej komisie za oblasť sociálnu, kultúrnu a enviromentálnu.

Cieľom udeľovania týchto cien je spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktoré v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z troch vyššie uvedených oblastí alebo k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany.

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2014 zrealizoval. Je potrebné poslať ich ma adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany najneskôr 31. januára.

Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného referátu (referát sociálnych vecí, referát kultúry príp. referát životného prostredia –  podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať  aj osobne  na podateľni MsÚ.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia