14.01.2015 # 10:38 # 10:38

Kontroly v nemocnici ešte nie sú ukončené

www.wai.sk/uvod
Inzercia

Chyby alebo porušenia zákonov pri verejnom obstarávaní nového počítačového tomografu pre piešťanskú nemocnicu zatiaľ kontrolné orgány nenašli. Na prípad sa podrobne pozreli zástupcovia prokuratúry aj Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Nie je pravda, že NKÚ SR kontroluje alebo sa chystá kontrolovať subjekty súvisiace s kauzami piešťanského CT prístroja,“ informoval hovorca Národného kontrolného úradu Lukáš Jasenec. Bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská pritom krátko pred svojim odstúpením povedala, že dala na NKÚ podnet.

Na nákup nového CT prístroja pre Nemocnicu Alexandra Wintera sa preto bližšie pozreli iba prokuratúra a ÚVO. Ani tieto inštitúcie však žiadne zistenia zatiaľ nezverejnili.

„Vec je v štádiu preverovania poznatkov pre trestné konanie, preto v súčasnosti nie je možné poskytnúť verejnosti podrobnejšie informácie,“ uviedla Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR.

Kontrolu v nemocnici ešte neukončil ani ÚVO. „Rovnako, aj v tomto prípade úrad postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a výsledný materiál z vykonanej kontroly bude vydaný v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 90 dní odo dňa začatia kontroly,“ vysvetlil jeho hovorca Ján Mažgút.

V decembri navštívili nemocnicu aj poslanci Národnej rady SR, ktorí konštatovali, že v súvislosti s verejným obstarávaním nového počítačového tomografu zrejme neboli porušené žiadne zákony.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič 

Inzercia
X