Dopravnú ulicu rozkopávajú, nasledovať má oprava za 635-tisíc eur

Na ulici, ktorá už roky čaká na rekonštrukciu, začali obnovovať kanalizačné potrubie. Verejné obstarávanie na výber firmy, ktorá časť Dopravnej opraví, zatiaľ nie je ukončené.

Aj keď by sa mohlo zdať, že dlho očakávané stavebné práce na jednej z najviac zničených komunikácií v Piešťanoch už začali, nie je to celkom tak. Oprava vodovodného potrubia však s pripravovanou rekonštrukciou vozovky súvisí.

„Spoločnosť TAVOS, a.s. začala realizovať obnovu kanalizačného potrubia. Práce by mali byť ukončené do konca augusta 2022. Po výmene potrubia by sa následne malo začať s dlho očakávanou kompletnou rekonštrukciou,“ oznámila radnica, ktorá začatom júna vyhlásila verejné obstarávanie na výber firmy, ktorá túto ulici v úseku od stanice po podchod pod železnicou opraví.

Predpokladaná hodnota zákazky je 635-tisíc eur. Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestou pre cyklistov, parkovacími miestami aj zastávkami pre mestskú a prímestskú dopravu.

Mesto plánovalo opraviť časť Dopravnej ulice už vlani, prebiehali však rokovania so Železnicami Slovenskej republiky, ktorým časť pozemkov pod touto komunikáciou patrí. Pripravená je projektová dokumentácia až po nadjazd smerujúci na diaľnicu. Práve pod ním by malo v budúcnosti začínať cestné prepojenie so sídliskom Adam Trajan, ktoré bude viesť medzi cintorínom a železničnou traťou.

Text a foto: Martin Palkovič