Za sanáciu svahov na Futbalovom štadióne mesto zaplatí 315-tisíc eur

Ešte pred dokončením novej atletickej dráhy na Futbalovom štadióne nechá piešťanská radnica opraviť okolité svahy. Tie kedysi slúžili ako tribúna. Zmluva s firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, je už podpísaná.

Nové športovisko na konci leta

Práce na atletickej dráhe sa po zimnej prestávke začali v úvode apríla. Výstavba 400 metrov dlhého atletického oválu so sektormi a tartanovým povrchom má byť podľa aktuálnych informácií z mestského úradu hotová do 31. júla.

Dovtedy je potrebné opraviť aj okolité svahy. Vyplýva to zo znaleckého posudku, ktorý si nechala radnica vypracovať už pred štyrmi rokmi.

„Časti úseku oválu z južnej strany a časti úseku zo severnej strany sú poškodené a staticky nevyhovujúce, betónové stupne pre divákov a terénne schody sú posunuté a zdeformované v dôsledku sadania zeminy, jej horizontálneho posunu a v dôsledku negatívneho pôsobenia koreňového systému stromov a drevín, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. (…) Z dôvodu nevyhovujúceho stavu časti oporného múru tribúny, zosunutých prefabrikátov aj schodísk, nutnosti statického zabezpečenia svahu je potrebné nestabilné teleso tribúny sanovať,“ píše sa v zmluve so spoločnosťou LUCAS – Stav, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

Na sanáciu nestabilného telesa tribúny má firma 90 dní od prevzatia staveniska. Mesto jej za to zaplatí 315-tisíc eur.

 

Menia aj závlahu na ihrisku

Výstavba atletickej dráhy za 779-tisíc eur sa začala na jeseň minulého roka. Mesto na ňu získalo dotáciu od Slovenského atletického zväzu vo výške 250-tisíc eur. Zbytok hradí z vlastných prostriedkov.

Verejné obstarávanie vyhrala firma SPORT Construction a.s., ktorá podľa referencií zverejnených na jej web stránke realizovala podobné projekty vo viacerých českých mestách, ale napríklad aj v šamorínskom športovom areáli X-bionic® sphere.

Atletický ovál bude mať šesť dráh s tartanovým povrchom. Pod tribúnou vzniká rozbežisko a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom, v severnej časti oblúka bude vodná priekopa, sektor skoku o tyči, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Na novom športovisku postavia aj sektor pre vrh guľou, hod diskom a hod oštepom.

Súčasťou tejto zákazky je aj výmena závlahového systému futbalového ihriska s prírodnou trávou za automatický s certifikáciou UEFA. Stavebnými úpravami prejde vjazd na štadión.

Neďaleko investujú ďalších 400-tisíc eur

Radnica včera (18. mája) oznámila, že získala dotáciu 241-tisíc eur z Fondu na podporu športu na obnovu ihriska s umelou trávou, ktoré sa nachádza v areáli Futbalového štadióna.

„Existujúcu umelú trávu, ktorá je po rokoch užívania v zlom stave, vďaka finančnej podpory odstránime a nahradíme novou. Súčasťou projektu je aj doplnenie chodníkov okolo ihriska zo zámkovej dlažby, dobudovanie vybavenia ihriska (2x tribúna pre 70 divákov, 2x striedačka pre 10 hráčov) a pribudnúť majú tiež stĺpiky so sieťou pre nohejbal,“ oznámilo samospráva. Z mestského rozpočtu je na tento účel potrebných 160-tisíc eur.

Text a foto: Martin Palkovič