Kontrolór si posvietil na služobnú cestu viceprimátora, našiel pochybenia

Nesprávne poskytnutie preddavkov, dodatočné prepisovanie dokladov aj neskoré vrátenie peňazí. Tieto a ďalšie porušenia predpisov odhalil v súvislosti so služobnou cestou zástupcov radnice do Luhačovíc hlavný kontrolór.

Šetrenie vykonal na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré v júni navrhol poslanec Jozef Malík. Predtým na podozrenia v súvislosti s touto cestou poukázal Piešťanský týždeň.

Zúčastnili sa jej viceprimátor Michal Hynek, prednostka mestského úradu Dáša Reháková a vtedajšia vedúca kancelárie primátora Lenka Slimáková.

Do partnerského mesta boli pozvaní na otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Michal Hynek v reakcii na článok Piešťanského týždňa informoval, že tam absolvoval aj pracovné stretnutie s českými podnikateľmi.

Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný vo svojej správe konštatuje niekoľko porušení predpisov. Radnica napríklad poskytla účastníkom cesty preddavky v českých korunách aj eurách, pričom to malo byť len v zahraničnej mene.

Nevyúčtované preddavky potom zamestnanci nevrátili do 10 dní ako stanovuje príslušná smernica.

Účastníci tiež vykázali odchod 8. mája o 11.10 h, čo bolo v rozpore s určeným časom začiatku pracovnej cesty zo strany zamestnávateľa. Ten bol stanovený na 11.30 h. Štátnu hranicu by v takom prípade prekročili až po poludní, čím by im vznikol nárok na stravné len vo výške 300 Kč.

Avšak vo vyúčtovaní zahraničnej cesty deklarovali prekročenie hranice o 11.55 h, vznikol im nárok na stravné v plnej výške (600 Kč).

Kontrolór poukázal aj na to, že tento časový údaj bol všetkými účastníkmi cesty dodatočne prepísaný a to spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom o účtovníctve.

Správou sa budú zaoberať mestskí poslanci vo štvrtok 1. októbra.

DOPLNENÉ (1. októbra o 19.00 h): Reakcia viceprimátora Michala Hyneka na výsledky kontroly

Text a foto: Martin Palkovič