Kňazov, ktorých prenasledovali fašisti a komunisti, pripomína nový pamätník

Nové pietne miesto v parčíku na mieste bývalého Teplického cintorína je venované trom evanjelickým kňazom, ktorí trpeli počas totalitných režimov. Vzniklo v blízkosti pamätníkov, ktoré pripomínajú kňaza Antona Srholca a piešťanského rabína Jisachara Šlomo Teichtala.

Pietnu uličku na bývalom Teplickom cintoríne za Gymnáziom Pierra de Coubertina od nedele 9. mája dopĺňa pamätná tabula upozorňujúca okoloidúcich na odkaz evanjelických kňazov Jozefa Bučka, Alexandra Baricu a Štefana Dlháňa. Jej autorom je Miroslav Jakubčík.

Jozef Bučka bol účastníkom protifašistického odboja a zomrel počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore. Alexander Barica sa zapojil do odboja a v 50. rokoch 20. storočia bol obeťou politických perzekúcií zo strany komunistického režimu.

Štefan Dlháň bol prvým piešťanským evanjelickým a. v. farárom po znovuobnovení cirkevného zboru. V roku 1953 mu však komunisti odňali štátny súhlas pre kňazské pôsobenie. Vďaka svojej práci a prístupu k ľuďom doteraz zostáva v povedomí Piešťancov.

V parčíku za Gymnáziom Pierra de Coubertina stojí od konca roka 2016 aj nenápadný kameň s tabuľou, ktorá pripomína celosvetovo uznávaného rabína. Jisachar Šlomo Teichtal pôsobil v medzivojnovom období v Piešťanoch. Zažil tu hrôzy prenasledovania židovského obyvateľstva. Videl, ako ponižujú jeho blízkych, neskôr sa skrýval v Budapešti a keď sa na Slovensko vrátil, nacisti ho našli a odvliekli do koncentračného tábora.

Plastika od piešťanského sochára Pavla Bratranca pribudola na bývalom Teplickom cintoríne v lete 2017. Ide o poctu uznávanému kňazovi a filantropovi Antonovi Srholcovi, ktorý navštevoval Piešťany ešte ako príslušník podzemnej cirkvi. Keď už stretnutia skupiny prenasledovaných duchovných neboli v byte na dnešnej Ulici Andreja Hlinku bezpečné, pokračovali v obci Nová Lehota a neskôr aj v Moravanoch nad Váhom.

Krátko pred odhalením pamätníka inicioval Pavol Bratranec aj renováciu torza bývalého Teplického cintorína. Vďaka Balneologickému múzeu Imricha Wintera tam ľudia nájdu aj tabuľu s informáciami o tomto mieste.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk