Jedlý park Kornela Duffeka predstavia na Dni Zeme

Unikátny projekt verejne prístupného ovocného sadu bude témou besedy, ktorá sa uskutoční v rámci Dňa Zeme v Elektrárni Piešťany v sobotu 27. apríla. Jedlý park Kornela Duffeka by mal vyrásť v starých Piešťanoch, medzi železničnou traťou a potokom Dubová. Meno dostal po významnej osobnosti Piešťan a ochrancovi prírody Kornelovi Duffekovi.

Občianske združenie Genofond získalo dotáciu od mesta Piešťany s projektom, ktorého cieľom je využitie potenciálu starých odrôd ovocných drevín. Vznikla mapa výnimočných alebo starých ovocných stromov, ktoré rastú v Piešťanoch. Tá sa stala podkladom pre vznik sadu so vzácnym genofondom.

Projektu dali autori názov Jedlý park Kornela Duffeka. Pôjde o mestský ovocný sad, ktorý bude slúžiť na poznávanie aj oddych. Zámer nezvyčajným spôsobom spája tradičnú záhradnú a krajinnú tvorbu s ovocinárstvom.

Park by mal vzniknúť na území, ktoré je zo západnej strany ohraničené železničnou traťou, zo severu potokom Dubová a z východnej a južnej strany súkromnými parcelami pri Vodárenskej ulici. Ide o pozemky mesta Piešťany, jedna parcela patrí Reholi svätej Alžbety.

Podľa štúdie bude uprostred parku trávnik z jazierkom napájaným z neďalekého potoka. „Obecne sme vychádzali z potrieb umiestniť do parku reprezentatívny sortiment u nás pestovaných ovocných drevín, podľa jednotlivých druhov, pre ktoré sme zvolili tvarovo unifikované menšie kruhové plochy, kde sú tieto dreviny prezentované,“ uvádzajú v štúdii jej autori Dušan Daniš a Bruno Jakubec.

Každý, koho tento zámer zaujal, môže prísť v sobotu 27. apríla do Elektrárne Piešťany. Autori budú o ňom hovoriť od 16.30 h v rámci podujatia Deň Zeme.

Viac sa Dni Zeme dozviete na tejto adrese.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: Nathan Hulsey