Kútne plachty chránili pred zlými silami, Kornel Duffek mal jedinečnú zbierku

Z bohatej kolekcie piešťanského zberateľa vznikla už tretia výstava. Galéria Domu umenia je tentoraz vďaka tomu plná kútnych plachiet. Výstava s názvom Poklady z truhlice potrvá do 29. marca.

„Kútne plachty oddeľovali posteľ matky a novorodenca od ostatných priestorov a svojou magickou silou mali chrániť rodičku a dieťa pred chorobami, urieknutím a zlými silami. Magickú silu im dodávali farebné vyšívané symboly a v spojení s ďalšími predmetmi umocňovali ich účinnosť,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Katarína Babičová.

Podľa jej slov dnes už ľudia často ani nevedia, čo to kútne plachty sú. Ich magická funkcia totiž zanikla už začiatkom minulého storočia. Neskôr ich často používali ako obrusy alebo darovali do kostola.

„Dnes nám rozprávajú o tom, čomu verili a čoho sa obávali naši predkovia a sú dokladom umenia a estetického cítenia mnohých ženských pokolení,“ dodáva K. Babičová.

Kornel Duffek začal kútne plachty zbierať v 70. rokoch 20. storočia, keď už dávno neboli bežnou súčasťou vidieckych domácností. Vďaka tomu zostali zachované azda posledné z nich. Aj preto je jeho súkromná zbierka jedinečná rozsahom aj kvalitou. Obdobné sa nachádzajú iba v múzeách zameraných na ľudové umenie.

Hudobný pedagóg, ochranca prírody, znalec umenia a dlhoročný šéfredaktor časopisu Revue Piešťany Kornel Duffek sa narodil sa 1. júla 1938 v Galante. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a potom pôsobil na Základnej umeleckej škole Piešťany.

Z jeho podnetu vznikla knižničná edícia Bibliotheca Pescana, v ktorej vyšlo aj vďaka jeho podpore niekoľko významných kníh mapujúcich históriu Piešťan a okolia v rôznych oblastiach.

Kornel Duffek zomrel 26. januára 2018 vo veku nedožitých 80 rokov.

Text a foto: Martin Palkovič