Hotelová akadémia bola prvá na Slovensku, oslavuje 70 rokov

Niekoľko generácií absolventov robí dobré meno škole aj mestu Piešťany po celom svete. V poslednom čase zabezpečujú študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera na najvyššej úrovni – aj pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. A práve v období svojich najväčších úspechov si škola pripomína 70. výročie založenia.

Vznik hotelovej akadémie inicioval budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Svojho spolupracovníka Imricha Sečanského požiadal, aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy. Tento významný slovenský dietológ a diabetológ neskôr na škole prednášal.

Podľa zápisu v mestskej kronika sa prvé prijímacie skúšky uskutočnili 1. októbra 1946. Riadne vyučovanie začalo o deň neskôr.

„Škola má dve oddelenia a to: dvojročnú čašnicko-kuchársku školu a jednoročnú hotelovú–tajomnícko akadémiu. Je to prvá škola tohoto druhu v Republike a jej účelom je vychovať pre naše hotelníctvo a kúpeľníctvo kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú prispieť k väčšiemu rozmachu cestovného ruchu ČSR,“ píše kronikár.

Prvé sídlo hotelovej akadémie bolo na dnešnej pešej zóne, v budove bývalého riaditeľstva kúpeľov.

Nový areál na Stromovej ulici, kde škola doteraz sídli, začali budovať v roku 1964 a dokončili ho o tri roky neskôr. Odvtedy sa niekoľkokrát zmenilo zloženie štúdijných odborov, ale poslanie školy vychovávať odborníkov v oblasti hoteliérstva a cestovného ruchu zostalo vždy zachované. Od roku 1998 má škola názov Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera.

Oslava 70. výročia jej založenia sa uskutoční 7. októbra v Dome umenia. Po oficiálnom programe bude v priestoroch školy prezentácia jej bohatej histórie.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Kronika mesta Piešťany, www.hastropy.sk