Farníci sa lúčili s nemocničným kaplánom

V nedeľu 30. júna sa farnosť sv. Štefana na svätej omši o 9.00 h rozlúčila s nemocničným kaplánom a rektorom Kaplnky sv. Michala archanjela v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch Milošom Záreckým.

Páter Zárecký pôsobil v Piešťanoch od roku 2018 a v pondelok 1. júla mu bola pridelená farnosť v Dolných Orešanoch, kde bude naďalej vykonávať svoju kňazskú činnosť.

Farníci sa pátrovi Záreckému poďakovali predovšetkým za jeho prácu s chorými a umierajúcimi. Ocenili jeho ľudský, úprimný a chápajúci prístup počas pastoračnej práce.

Poďakovali sa mu za ochotu venovať svoj voľný čas práci s rodinami. Ako prínosnú vnímali jeho pomoc pri hľadaní ciest a zaujatí správneho postoja v rôznych životných udalostiach, ktoré práve riešili, a že mohli svoj život zdieľať s ním.

Svätá omša sa niesla v duchu vďaky za kňazské povolanie pátra Záreckého a za jeho pôsobenie v meste Piešťany.

(red)